Пилотен проект в Израел строи енергийната мрежа на бъдещето

В днешния пъстър енергиен свят нарастващият брой източници и потребители драстично увеличава сложността на електрическите мрежи. Децентрализираните системи за генериране на слънчева енергия, вятърните турбини, малките водноелектрически турбини създават сложен пейзаж, допълват от намесата на електрическите превозни средства – голямо обещание за декарбонизирано бъдеще, но и предизвикателство комуналните дружества. Една компания на име Fsight се опитва да даде отговор как изглежда енергийната мрежа на бъдещето: тя разработва пилотен проект в Израел, използвайки енергийно решение, базирано на изкуствен интелект.

“Виждаме един много сложен пазар, който се разраства, където дистрибуторската компания трябва да включива все повече и повече възобновяеми източници и е необходима гъвкавост в управлението на активите, но същевременно трябва да се поддържа стабилна локална мрежа”, казва Емек Садо, изпълнителен директор на Fsight. “В същото време потребителите, които са инсталирали някакви малки ВЕИ, искат да оптимизират енергийния си поток, за да максимизират стойността на инвестициите си.”

Energy AI е интегрирана платформа за машинно самообучение, която осигурява прогнозно планиране, оптимизация и партньорска търговия. Моделът на база изкуствен интелект прогнозира потреблението и производството на множество мрежови активи. След това оптимизиращият механизъм управлява енергийния поток на всеки краен потребител и взема решения в реално време относно закупуването, продажбата и съхранението на енергия. Системата извършва peer-to-grid и peer-to-peer търговия, за да свърже независимите потребители в цялата общност.

“Много е логично да се управлява консумацията на електроенергия така, че да продавате, когато е скъпо, и да купувате, когато е евтино”, казва Кристиан Керн, бивш канцлер на Република Австрия и председател на Fsight. „Изкуственият интелект и дълбокото самообучение могат да бъдат приложени в енергийния сектор по много интересен начин в този контекст.“

Fsight е основана през 2015 г. от влиятелни имена в енергийната индустрия; сред тях са бивш шеф на Energy CEE Siemens и бивш президент и главен изпълнителен директор на Israel Electric Company.

Компанията вече има няколко десетки комерсиални проекта. В началото на 2019 г. тя стартира своя водещ проект „Gilboa Iris”. Разположен в Северен Израел, пилотният проект ще работи с големи източници на слънчева и вятърна енергия и системи за съхранение, електрически превозни средства, множество интелигентни уреди и всичко, което изисква голяма гъвкавост от мрежата. Сложната система ще се управлява от изкуствен интелект.

“В енергетиката изкуственият интелект свързва нуждите на дистрибуторската компания и интересите на потребителите. Той изчислява във всеки момент правилния стимул, балансирайки местната мрежа и в същото време оптимизирайки гъвкавите активи”, казва Садо.

Понастоящем проектът е във фаза на симулация и първият етап от пилотното му въвеждане е планирано за две години, с възможност за удължаване. Fsight твърди, че в момента има неколцина партньори, но търси още три-пет компании, които да се присъединят към консорциума. Сред търсенита партнцори са комунални компании, доставчици на хардуер, изследователски институции. Партньорите ще получат пълен достъп до анализите и всички събрани данни, наред с възможността да тестват своите бизнес сценарии, пазарни условия и регулаторни схеми.

Графика: Fsight

1 коментар

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*