Нужни са повече търгове за възобновяеми енергийни източници в ЕС

За да се даде възможност за по-нататъшно развитие на възобновяемите енергийни източници в ЕС, като се имат предвид по-амбициозните цели на съюза за 2030 г., Сметната палата на ЕС препоръча да се наблегне на метода на провеждане на тръжни процедури за нови ВЕИ инсталации. Одитната агенция, която следи разходването на бюджета на ЕС – публикува нов доклад, който отчита забавяне на темпа на внедряване на соларни и вятърни системи от 2014 г. насам.

Авторите на доклада признават, че слънчевата и вятърната енергия са били “прекомерно субсидирани” в Европа в ранните етапи на развитие навъзобновяемите енергийни източници. Това е дало негативно отражение върху публичните финанси.От Сметната палата обаче признават, че намаляването на стимулите е попречило да се направят повече инвестиции във ВЕИ.

„Насърчаването на търгове и… участието на гражданите са от решаващо значение за увеличаване на инвестициите и подобряване на условията за разгръщане на ВЕИ, като преодоляване на препятствия като рестриктивните правила за пространствено планиране, продължителните административни процедури и недостига на мрежов капацитет“, се казва в доклада.

Докладът сочи Германия като пример за това как следва да се приложат процедурите за търгове за енергия от възобновяеми източници с по-ниски разходи за държавния бюджет. „Резултатите от търговете, проведени през 2016 и 2017 г., показаха, че някои инвестиции във вятърна и слънчева енергия в Германия вече са предприети без държавна подкрепа – въпреки че мрежовите връзки са финансирани от държавата“. Най-новият търг в Испания, проведен през юли 2017 г., също е даден като пример, тъй като той възлага проекти без публична подкрепа, различна от гаранцията за покриване на цената на електроенергията при спадане под определен праг.

Документът на одитната агенция подчерта важността на наличието на прозрачни условия за наддаване за успеха на търговете. За пример са дадени последните тъгрове, организирани от гръцкото правителство. Гръцкият регулатор създаде онлайн платформа за договаряне чрез търгове, която дава възможност на участниците да подават оферти в реално време и да виждат конкурентните оферти в рамките на 30-минутно наддаване. „По време на търга за вятърна енергия, проведен през юли 2018 г., общо 14 участника подадоха 342 оферти. По време на търга цената спадна от 90 евро за MWh до €68.20”, се казва в анализа.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*