Вятър и слънце ще доставят половината от световната енергия до 2050 година

Вятърът и слънчевата енергия ще осигуряват почти половината от енергията за електропреносните мрежи в световен мащаб към средата на века. Това прогнозира една от най-влиятелните анализаторски фирми в областта – Bloomberg New Energy Finance – в най-новото издание на своя годишен пазарен обзор. Възходът на вятърната и слънчевата енергия ще стане факт на фона на нарастващо търсене на енергия заради ускореното навлизане на електрическите превозни средства (EV) и електрическите отоплителни системи.

Драстичният спад на цените на съоръженията за добив на слънчева и вятърна енергия и на батериите са променили пейзажа във ВЕИ сектора така, че вредните емисии на този сектор, вместо да достигнат своя връх през 2027 г., както се очакваше преди, навярно са достиганли най-високата си точка през миналата година. При това положение те са на път да спаднат с 36% до 2050 година.

Търсенето на електроенергия ще нарасне с 62% в този период, според анализаторите. Глобалните мощности за производство на чиста енергия ще се утроят в периода между 2018 и 2050 г., казва BNEF. Фирмата прогнозира, че задоволяването на нарастващото търсене ще изисква 13,3 трилиона долара нови инвестиции в периода до 2050 г., като възобновяемите енергийни източници ще вземат лъвския дял от новите инвестиции.

Докладът заключава, че в около две трети от света вятърът и слънчевата енергия вече представляват най-евтината възможност за добавяне на нови мощности за производство на енергия. Съхранението на енергия ще привлече 840 млрд. долара инвестиции, а за разширяване на мрежата ще бъдат вложени 11,4 млн. долара.

Пак до 2050 г. делът на въглищата се очаква да спадне от 37 на 12 процента. Мощностите, базирани на петрол, се очаква да бъдат „фактически елиминирани“. Очаква се ядрената енергия да запази дела си около 20%. При това положение нисковъглеродните генерации ще съставляват около 70% от световното производство на електроенергия.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*