Правят система за управление на водите на Искър

Дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите официално обяви старта на проект за „Създаване на Система за управление на басейна на река Искър (СУВ-БРИ)“. Това следва да е първа фаза на изграждането на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“.

Системата ще се базира на ГИС платформа (гео-информационна система) от водещия световен производител на този вид софтуер – ESRI, съобщиха от компанията. Тяхната платформа се използва от НАТО, ООН, ЕК, Европейската агенция по околна среда и хиляди държавни и частни организации. ГИС компонентът на системата ще бъде разработена от българския клонна корпорацията – ЕСРИ България.

Основната цел на системата е предотвратяване и управление на риска от наводнения и настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда чрез централизираното събиране, обработване и анализ на информацията в реално време. Проектът ще осигури възможност за вземане на ефективни решения за управление и правилно разпределение на задачите между всички участници в процеса по управление, мониторинг на водите и стопанисване на водностопанските системи. В допълнение, системата се очаква да подпомогне готовността на административните структури, участващи в управлението на водите, за взаимосвързани действия – както превантивни, така и в случай на бедствия. Това би повишило значително информираността и готовността на повече от 1 300 000 души, които живеят в 4-те идентифицирани района със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), попадащи в басейна на Искър.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020” в рамките на приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, както и със средства от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

Снимка: река Искър при Лакатник – от Svetoslav Markov в Pixabay

2 коментара

  1. и няма да отчетат пагубното въздействие на застоялите води преди мини вец-овете, няма да отчетат замърсянето с пластмаса, няма да почистят речното корито от гниещи дървета…

  2. Мдааа:
    Ще се поставят 1000 комбинирани датчика за ниво на водата с излъчване на сигнал през оператор.
    Ще им сложат цена: 1 датчик 50-100 лв. + софтуер 50 0000 лв. + поддръжка в следващите 3 години. Тоест минимум цена около 130 хил. лева + подкупи и т.н. за около 100 000, 00лв.
    …тоест ще ни представят проект одобрен от правителството за около 250 000 лв. 🙂
    Ай сега да видим дали съм уцелил 🙂

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*