Индийските железници ще се захранват изцяло от зелена енергия

Индийските държавни железници ще се захранват само с чиста електроенергия и това ще стане факт в рамките на не повече от 10 години. Железниците в страната са най-големият потребител на електроенергия в Индия с 2,4% дял от общото потребление и третият най-голям потребител на “високоскоростно” дизелово гориво с 2,6 милиарда литра, консумирани годишно. Сега обаче операторът има амбицията да се превърне в първата 100% “зелена” железопътна мрежа в света.

Амбициозният план представлява надграждане на стремежа на Индийските железници да внедри 1 GW капацитет за генериране на слънчева енергия през настоящата фискална година – и да покрива 10% от потреблението си на енергия от възобновяеми енергийни източници. Сега компанията планира да се разгърне и инсталира 5 GW капацитет до 2025 г.

Наред с вече планирания 1 GW капацитет за добив на слънчева енергия ще бъдат внедрени и 200 MW вятърни централи в системата на оператора.

Част от соларните инсталации са върху вагони на влакове. Индийските железници вече са монтирали слънчеви панели на [покривите] на 19 теснолинейни вагона и 40 вагона с широк габарит, които не са климатизирани. Това обаче е експериментална фаза от проекта. Монтирането на соларни инсталации върхху вагоните добавя допълнително тегло към влаковете, което не е желано. Затова не се очаква практиката да се приложи за всички влакове в системата.

Вместо това обаче ще се монтират соларни масиви на терени на железопътния оператор, особено по протежение на влакови трасета. Също така ще се поставят соларни системи върху покривите на административни сгради на железницата. В рамките на 10 години следва да се инсталират 30 GW капацитет за производство на слънчева енергия на територията на 51 000 хектара свободни земи.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*