Качеството на въздуха в Европа с вина за случаите на астма при деца

Астмата сред децата се причинява, в много случаи, от малките частици, витаещи в пръсния въздух, според нов анализ. Съответно броят на случаите на астма могат да бъдат намалени, ако праховите частици във въздуха бъдат намалени до приемливи нива.

Новото проучване е едно от многото за това как замърсяването на въздуха влияе на човешкото здраве. То разглежда диагнозите на астма сред повече от 63,4 милиона деца на възраст от 1 до 14 години и компонентите на токсичния въздух – фините прахови частици или PM2.5. Изследователите са взели под внимание и азотния диоксид, който се отделя от превозни средства и други източници.

„Значителна част от детската астма всъщност се причинява от замърсяването на въздуха, особено PM2.5“, казва съавторът Марк Ниувенхуайзен от Барселонския институт за глобално здраве.

Проучването предполага, че 66 600 случая на астма годишно биха могли да бъдат предотвратени, ако се спазват насоките на Световната здравна организация: нивата на PM2.5 не трябва да надвишават средни годишни стойности от 10 μg/m3, а нивата на азотен диоксид не трябва да надвишават средни годишни стойности от 40 µg/m3. Ала докладът казва, че дори това може да не е достатъчно. Авторите смятат, че няма приемлива точка за въздействието на замърсяването на въздуха върху човешкото здраве.

„Това, което е ясно от нашия анализ, е, че настоящите стандарти на СЗО не са достатъчно строги, за да се предотвратят много от случаите на детска астма“, казва Ниуенхуйсен. В момента насоките на СЗО са обект на преразглеждане.

Сюзън Аненберг, съавтор на друго подобно проучване, публикувано през април, заяви, че новият анализ е показателен колко вредно може да бъде замърсяването на въздуха за общественото здраве. “Почти никой на планетата Земя не диша чист въздух”, казва Аненберг. „Добрата новина е, че има много начини да попречим на децата да сесдобият астма поради излагането им на замърсяване на въздуха. Например, улесняване на колоезденето, разходките и бягането имат много ползи за обществото – включително подобрено качество на въздуха, повишена физическа активност и по-малко изменение на климата.”

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*