Слънчевите топлофикации: пазар за $7 млрд. до 2025 г.

Глобалният пазар на системи за слънчево топлофициране е на път да надхвърли 7 милиарда щатски долара до 2025 г., отчита в последното си пазарно проучване Global Market Insights. Все по-строгите изисквания за енергийна ефективност, съчетани с правителствените директиви за намаляване на парниковите емисии ще стимулират растежа на пазара на слънчеви отоплителни инсталации. Промяната на климатичните условия и повишаването на глобалните температури в съчетание с нарастващото възприемане на устойчиви енергийни технологии ще стимулират растежа на индустрията.

Един от факторите за развитието на пазара на слънчеви топлофикации (SDH) e увеличаването на инвестициите от страна на големи търговски и промишлени предприятия, включително центрове за данни, хотели, производствени дружества, заводи за химикали и целулозно-хартиени продукти. Допълнително значение имат благоприятните регулаторни норми за навлизането на устойчиви технологии за отопление, съчетани с бързата индустриализация в развиващите се икономики.

Търсенето на продукти за изграждане на слънчеви топлофикации ще бъде стимулирано от непрекъснатия технологичен напредък в тази област, задълбочените и интензивни дейности по разработване на нови продукти, относително ниските топлинни загуби, нуждата от устойчиво отопление и енергийна ефективност. Големият потенциал на топлинната енергия като жизненоважен източник за осигуряване на топлина и енергия за всички региони по света ще предложи значителни възможности за развитието на SDH индустрията.

Допълнителен фактор ще е бързата урбанизация и индустриализация в развиващите се икономики, наред с подобряването на жизнения стандарт и увеличаването на разполагаемия доход на хората. Това ще стимулира пазарния дял на слънчевите топлофикации. Ускоряването на инвестициите в разработването на необходимата инфраструктура, съчетано с увеличаване на потреблението на първична енергия основно от развиващите се страни, ще допълни бизнес перспективите.

Изтъкнатите участници в индустрията, работещи на пазара на слънчеви топлофикации, включват Savosolar, Fortum, Aalborg CSP, Goteberg Energi, Arcon-Sunmark, Kelag, Cetetherm, Keppel DHCS, Vattenfall, Korea Coating, STEAG, Logstor, Statkraft, Orsted, RWE и Ramboll.

Снимка: SDH.bg

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*