Ще добиваме водород от природен газ без CO2 емисии

Метанова пиролиза – тази технология ще позволи бъдещото използване на изкопаемия природен газ по начин, който е благоприятен за климата. Чрез въпросния процес метанът се разделя на газообразен водород и твърд въглерод, който е ценен материал за различни отрасли на индустрията и може да се съхранява безопасно. Технологията може да е ключов компонент на бъдещото климатично неутрално енергоснабдяване. Изследователите от Технологичния институт в Карлсруе, Германия (KIT), са разработили високоефективен процес за тази цел. Заедно с индустриалния си партньор Wintershall Dea те са се устремили към доразвиване на процеса за използване в индустриален мащаб.

В настоящия енергиен дебат водородът все повече се счита за ключов за успеха на енергийния преход. Експерти на Международната агенция по енергетика изчисляват, че примесването на 20% водород в европейската газова мрежа може да намали емисиите на CO2 с 60 милиона тона годишно. Това съответства на количеството, отделяно от Дания за една година.

„Директното термично разжбиване на метана и други въглеводороди е начин за получаване на водород от природен газ без директни емисии на CO2“, обяснява проф. Томас Ветцел от Института по термични технологии. За целта неговият екип, в сътрудничество с Института за напреднали изследвания за устойчивост в Потсдам, е разработил процес за непрекъснато разбиване на метан в реактор с „мехурчеста колона“, напълнен с течен метал, за получаване на водород и твърд въглерод.

Като чисто твърдо вещество въглеродът може да се съхранява безопасно и да се използва в много индустриални сектори. Водородът пък е чист източник на енергия и може да се използва за производство на електричество и топлина. Приложим е и в сектора на мобилността или в промишлени процеси, като например за производството на стомана.

В съвместен проект, който трябва да продължи три години, KIT и Wintershall Dea планират да поставят основите на бъдещата индустриална употреба на метановата пиролиза.

Пиролизата на метана е равновесна реакция, която започва да произвежда въглерод и водород около 300°C и приключва при около 1000°C. Подобни температури могат да бъдат постигнати и само с концентрирана слънчева енергия.

Снимка: Michal Jarmoluk в Pixabay

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*