В Перник расте съпротивата срещу депото за съхранение на отпадъци от ТЕЦ „Република”

Инициативата „За Земята – Достъп до правосъдие“ се присъединява към делото на “Съседите – искаме законност”, с което се променя предназначението на земи в Перник, за да се превърнат в депо за остатъците от изгаряне на горивото на ТЕЦ „Република“, съобщиха активистите. Жителите на града се борят срещу натрапеното им разширение, тъй като пепелите, които ще се съхраняват там, са потенциално опасни за здравето, защото площадките не се поддържат в изправност. Междувременно въглищната централа упорито настоява да започне да изгаря отпадъци с неясно съдържание. В допълнение към това депото ще се простира върху три пъти по-голяма площ от настоящата –и то върху земеделска земя.

„Анализът на адвокатите ни показва, че издаването на различни разрешения за работата на централи като тази в Перник — било то за изгаряне на отпадъци или други дейности — се извършва в условията на непрозрачност при вземането на решенията, а в някои случаи и при грубо нарушаване на закона. Не искаме същата политика да се налага и при построяването на площадки за съхранение на отпадъчните пепели от горенето“, казва Данита Заричинова от „За Земята“. Сдружението е сериозно обезпокоено от липсата на диалог с гражданите за прехода отвъд въглищата и изобщо темите, които касаят здравето на малки и големи.

„Ние искаме да знаем повече, а няма такъв диалог, нещата се случват насилствено“, обобщава проблема Галя Гергинова от сдружение „Съседите — искаме законност“, което от години се бори за рекултивация на въглищните мини в Перник.

Липсата на поддръжка на депата за пепел от горенето на въглища води до повишаване на концентрацията на фини прахови частици във въздуха. Проблемът е признат нееднократно от общината и старата площадка за съхранение на отпадъчни продукти от горенето е посочена като източник на запрашаване и в Програмата за качеството на атмосферния въздух в Перник. Тя би трябвало да се рекултивира, но това не се случва и фината пепел допринася за замърсяването на въздуха. Данните от Районната здравна инспекция са красноречиви — в Перник и района заболяванията на белите дробове сред децата са с 60% по-чести в сравнение с който и да е друг район на България. Перничани с основание са притеснени, че новата площадка ще задълбочи вече съществуващите проблеми.

„Вместо да говорим за излизане от епохата на въглищата, собствениците на електроцентрали, с подкрепата на пасивните институции, заменят едно остаряло и неефективно гориво с отпадъци. И след това унищожават обработваема земя, за да направят площадки за съхранение на отпадъчния продукт“, коментира Генади Кондарев от „За Земята“.

„Трябва да мислим за бъдещето. Сдружение „Дишай, Перник“, друга организация на жители от Перник, които настояват за подобряване на мерките за въздуха в района, инициира създаването на документа „Визия за чиста енергия на град Перник 2020-2030“. Той анализира и представя възможностите за модернизиране на системата за производство на енергия по начин, който включва активно гражданите и подпомага усилията за справяне със замърсяването на въздуха. Възобновяемата енергия е сериозно застъпена. На този фон институциите, които би следвало да стартират конструктивен диалог за бъдещето на производството на енергия отвъд въглищата като министерство на енергетиката, продължават да се движат по инерция“, казва Меглена Антонова от Грийнпийс-България.

Решенията на зависимостта от въглищата има, но, за съжаление, на този етап в Перник те са само в сферата на добрите намерения. Гражданите виждат бъдещите решения в преминаването към възобновяемата енергия, която може да замести традиционните горива, а и да донесе енергийна независимост за много домакинства. Стратегическият документ „Визия за чиста енергия на град Перник 2020-2030“ ще бъде внесен в общината в началото на 2020 г. и гражданите се надяват институциите да престанат да се движат по инерция, а да припознаят възможностите.

Снимка: Łukasz Dyłka в Pixabay

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*