Радиочестотното излъчване уврежда дърветата около базовите станции

Дали радиочестотните сигнали на базовите станции на мобилните оператори са безвредни за човека? Докато учени и бизнесмени спорят, изследователи установиха, че със сигурност излъчванията на клетките увреждат дърветата. Първото подобно проучване бе публикувано в портала Researchgate и показва, че без съмнение дърветата в близост до базови станции са увредени и то от тази страна, която „гледа“ към наблизо разположената антена.

През последните две десетилетия мачтите на телеком-операторите изникнаха на всевъзможни места. В общност се провежда разгорещена дискусия за възможното въздействие върху околната среда от тези базови станции на мобилните оператори. В градовете Бамберг и Халщад (в Германия) вече е проведено подробно дългосрочно проучване по въпроса. То сочи, че увреждането на дърветата е факт.

По време на мониторинга са направени наблюдения и фотографски записи на необичайни или необясними увреждания по дърветата, наред с измерването на електромагнитното излъчване. През 2015 г. са извършени измервания на RF-EMF (радиочестотни електромагнитни полета). Полигон, обхващащ двата града, е избран за проучвателно място, където са направени 144 измервания на радиочестотата на електромагнитните полета на височина 1,5 м из улици и паркове на различни места.

Чрез интерполация на 144-те измервателни точки учените успяват да съставят електромагнитна „карта“ на района, анализирайки 60 увредени дървета, 30 произволно подбрани дървета и 30 дървета в райони с ниска радиация в рамките на всеки полигон. Измерванията разкриват значителни разлики между увредената страна, гледаща към мачта на телеком-мрежа, и противоположната здрава страна, както и разлики между откритата страна на повредените дървета и всички останали групи дървета от двете страни.

„Ние открихме, че страничните разлики в измерените стойности на плътността на потока на мощността съответстват на страничните разлики в увреждането. 30-те избрани дървета в райони с ниска радиация (без визуален контакт с мачта) не показаха никакви щети“, гласи резюмето на проучването.

Статистическият анализ показва, че електромагнитното излъчване от мачтите на мобилните оператори е вредно за дърветата. Учените казват още, че щетите, нанесени върху дърветата от кулите на мобилните мрежи, обикновено започват от едната страна на дървото и постепенно се простират до цялото дърво с течение на времето.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*