Вече работи новата система на СО за следене на въздуха

Вече е готова и работи новата система на Столична община за следене на параметрите на въздуха в София. Данните могат да се следят в платформата, където би трябвало да има история и на последните 14 дена.

Системата е приключила тестовия си период, съобщи в профила си в социалната мрежа Лорита Радева, общински съветник от групата на ГЕРБ и председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори в Столичния общински съвет. „Инсталираните от Столична община 22 високотехнологични сензора на територията на града измерват в реално време проследяват основните замърсители фини прахови частици ФПЧ10 и ФПЧ2.5, азотен диоксид, серен диоксид, озон, въглероден окис“, посочи тя.

Измервателните станции отчитат и метеорологични параметри като температура, влажност и налягане, които влияят на точността на показателите.

Самите локации на станциите са определени от екип на Географския факултет на Софийския университет, като са взети предвид исканията на граждани от инициативни комитети в няколко квартала с високи стойности на замърсяване на въздуха.

Новите станции на СО са инсталирани по проект АIRTHINGS, финансиран от Европейския съюз по Програма „Балкани – Средиземно море (2014 – 2020)“. В него Столична община е водещ партньор с още четири града – Солун, Никозия, Тирана и Скопие.

Новата система ще допълва данните от старата, която е изградена от Изпълнителната агенция по околна среда и има 5 станции в София.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*