Екологичният отпечатък на ледената пързалка: главоблъсканица без изход

Ледените пързалки са любимо място за спорт през зимата, но техният екологичен отпечатък не е безобиден и все повече спортни организации по света се замислят как да избегнат щетите. Международният олимпийски комитет и Международната федерация по хокей на лед вече умуват как да намалят екологичните проблеми, свързани с ледените спортни събития. Има и предложена алтернатива – синтетичен лед, но и тя не е толкова природосъобразна, колкото я представят.

От стари времена кънките на лед са забавление за деца и възрастни през зимата. Първото историческо споменаване на основаването на клуб за кънки е през 1642 г. в Единбург, Шотландия. Към 1843 г. статия на списание Punch говори за изкуствена ледена пързалка, която „не е от замразена вода, а от смес от химикали, включително свинска свинска мас и разтопена сяра, която мирише гнусно.“ Оттогава насам до днес и правенето на изкуствен лед се е усъвършенствало, както се е случило и със самите спортове върху лед.

За съжаление съвременните технологии за приготвяне и поддържане на лед консумират големи количества енергия и разчитат на хладилни газове, които замърсяват околната среда. Основните хладилни агенти, свързани с повечето съоръжения за производство на лед, включват хлорофлуоровъглеводороди (CFC), хидрохлорофлуоровъглеводороди (HCFC), хидрофлуоровъглеводороди (HFC), въглеводороди, амоняк и въглероден диоксид. CFC и HCFC са синтетични газове, които разрушават озоновия слой. HFC усилват парниковия ефект, въглеродният диоксид също „подобрява“ глобалното затопляне. Амонякът има и тази „екстра“ че при вдишване причинява необратимо увреждане на дихателните пътища.

Много от тези газове все по-рядко се използват, защото се извеждат от употреба съгласно Протокола от Монреал. Но дори само с използването на амоняк и въглероден диоксид като основни хладилни агенти при повечето от ледените пързалки продължава да има проблем. Например, амонякът често се използва едновременно със солен разтвор, а солените разтвори са унищожителни за природата при евентуално изтичане. Наред с това „макар че някои пързалки добавят обикновена сол към водата,“ според документи на Wondergy, „повечето модерни пързалки добавят етиленгликол.“ Етиленгликолът е по същество антифриз и е силно токсичен. Изтичането му би било вредно за околната среда, отравяйки живите организми, техните местообитания и екосистеми.

Към това следва да се добави и една неподозирана друга опасност: емисиите на въглероден окис (CO), азотен диоксид (NO2) и прахови частици (PM) в закритите пространства на ледените пързалки, които се дължат на изгорелите газове от машините за поправка на леда. Според някои проучвания, концентрацията на тези замърсители в затворените халета на ледените пързалки е в пъти по-голяма от пределно допустимото и това може да доведе до редица респираторни проблеми.

Какво може да се направи? Някои фирми вече предлагат „изкуствен лед“ във вид на панели, които не се нуждаят от охлаждане или от поправяне. По същество те са парчета полиетилен с висока плътност. Прекрасно е, че не се нуждаят от охладителни агенти и енергия за охлаждане, не се нуждаят от поправяне, не използват вода, не им е нужен етиленгликол. Не се хаби вода. Синтетичната пързалка може да се използва 24/7, без да се налага да се почиства, и може да работи дори през лятото. Няма и шумни генератори и съответно ФПЧ във въздуха.

И все пак, полиетиленът е най-разпространената пластмаса на пазара. Това означава да добавим още една пластмаса в свят, който и без друго вече е заринат от пластмаси и не може да се справи със собствените си пластмасови отпадъци. Къде отиват износените панели от изкуствените пързалки реално никой не знае. Няма и установена процедура за тяхното извеждане от употреба и рециклиране.

С други думи, днес ледените пързалки могат да се разглеждат като същинска главоблъсканица от гледна точка на тяхната устойчивост, поне засега. Дано скоро намерим подходяща, екологична алтернатива на ледените полета.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*