Подменят печките на 548 домакинства във В. Търново

Жителите на Велико Търново вече могат да кандидатстват за подмяна на старите си отоплителни уреди на твърдо гориво – дърва и въглища, замърсяващи околната среда, с нови такива – на газ или на пелети. От 15 януари започна приемът на заявления за участие в Пилотната схема на Интегрирания проект на шест общини – Столична община, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана, който предвижда преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата. Заявленията следва да бъдат подавани в Информационния център на Община Велико Търново – всеки работен ден от 10,00 до 14,00 ч., а крайният срок е до 16 март включително.

Проектът ще обхване 548 домакинства, което ще се изпълни в две последователни фази – пилотна и основна. В настоящия първи етап – пилотна фаза – ще бъде приложен за първи път разработеният подход за смяна на старите печки, а обхванати ще бъдат общо 70 домакинства. В последващата псновна фаза ще се подменят отоплителните уреди на още 478 домакинства.

Необходимо условие е жилищата да бъдат в териториалния обхват на схемата. Районите за интервенция са определени след социологическо проучване и на базата на концентрацията на домакинства със стари и замърсяващи отоплителни уреди. Именно това е и фокусът на интегрирания проект – намаляване на замърсяването от битово отопление с дърва и/или въглища, което е сред основните фактори за замърсяването на въздуха с фини прахови частици.

Всеки от одобрените кандидати ще получи безвъзмездно новите отоплителни уреди, заедно с монтаж и демонтаж на старите печки. Петгодишен е гаранционният срок.

Кандидати, които са подали документи за участие по настоящата покана за пилотната фаза, но не бъдат класирани, ще могат да бъдат кандидати и по поканите по основната фаза с вече подадената документация.

Проектът на Схемата с всички приложени документи за обществените консултации е публикуван на сайта на общината тук.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*