Анти-соларен панел може да генерира електричество през нощта

Фотоволтаиците имат значителен потенциал да генерират електричество поради изобилието от слънчева енергия на земята. Те обаче могат да генерират електричество само през дневните часове. Сега обаче учените настояват, че PV панелите трябва да могат да правят ток и през нощта: концепцията е за уред, който използва земята като източник на топлина, а нощното небе като радиатор – това води до „нощна фотоволтаична клетка“.

Изследователи от Калифорнийския университет Дейвис обясняват в нова книга, току-що публикувана в списанието ACS Photonics, че ако искаме да създадем слънчев панел, който генерира електричество през нощта, просто трябва да направим панел, който работи по точно обратния начин спрямо този, по който слънчевите панели работят през деня. Наричат това „анти-слънчев панел“.

Слънчевите панели са студени в сравнение със Слънцето. Те абсорбират слънчевата светлина и я превръщат в енергия.

Космосът е много студен, така че ако от Земята насочим панел към космоса (т.к. панелът се явява сравнително топъл спрямо космоса), той ще излъчва топлина под формата на невидима инфрачервена светлина. Това може да се окаже достатъчно за генериране на електричество. Докладът твърди, че подобно устройство ще може да генерира през нощта електроенергия, равна на около четвърт от тази, която нормалният слънчев панел генерира през деня.

Джеръми Мундай, професор в катедрата по електротехника и компютърна техника в Университетски колеж „Дейвис“, който е автор на статията, казва пред изданието “Inverse“, че независимо дали става въпрос за соларен панел или за антисоларен панел, тези неща по същество са само „топлинни двигатели“.

„Имате топлинна енергия, идваща от Слънцето към Земята. Нормалната слънчева клетка извлича тази енергия, тъй която идва от Слънцето към Земята. С други думи, нуждаете се от две тела с различни температури и някакъв начин да преобразувате тази енергия“, казва Мундай. „Това, което прави антисоларният панел през нощта, е нещо подобно: имаме горещо тяло и студено тяло – но сега сравнително горещото тяло е Земята, а студеното тяло е космосът; тъй като тази топлина идва от Земята към космическото пространство, тя може да се улавя и превръща в електроенергия“.

Що се касае до материала, ако слънчевият панел обикновено е изработен от силиций, който е добър в улавяне на светлината от от видимия спектър, антисоларният панел трябва да бъде направено от нещо, което може да улавя изключително светлина с голяма дължина на вълната. В момента Мундай разглежда живачни сплави, които биха били полезни за това.

Други изследователи също разглеждат въпроса как да направят слънчеви панели или „анти-слънчеви панели“, които генерират електричество през нощта. Изследователи от Станфорд наскоро публикуваха статия в списанието „Джаул“, показваща как термоелектрически генератор, който излъчва топлина към небето, може да генерира електричество.

Всичко това е важно, защото батериите може и да се подобряват като технология, но все още е голямо предизвикателството да съхраняваме електроенeргията, добита от възобновяеми енeргийни източници до времето, когато е необходима.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*