Под дима на Covid-19 прокарват опасно и спорно горене на пестициди

Днес, 24.03.2020 г., Коалиция “За да остане природа в България” изпрати отворено писмо до Министъра на околната среда и водите срещу намерението за изгаряне на пестициди на територията на страната, съобщиха от екосдружение „За Земята“, което е член на коалицията . За горенето е предвидено да се стартира без обществена поръчка – благодарение на Закона за мерките по време на извънредното положениe. Според еко-организациите, министерството се опитва да прокара изключително опасната практика в момент, в който вниманието на обществото е насочено изцяло в друга посока. Същевременно не е ясно какво налага тази процедура да става точно сега. На практика изглежда, че се използва случаят, за да се прикрият спорни разрешения, издадени от РИОСВ-Варна и да се облагодетелстват конкретни бизнеси, споделят екозащитниците.

Копие от писмото си организациите изпратиха и до Народното събрание, Главния прокурор, Швейцарското посолство и Дирекция околна среда на ЕК.

“Пестицидите са едни от най-опасните устойчиви органични замърсители, с изключително вредни и дълготрайни последствия както върху човешкия организъм, така и върху околната среда,“ обясни Данита Заричинова от „За Земята“. „Старите пестициди, обект на настоящите промени в закона за извънредното положение, са класифицирани като опасни отпадъци и трябва да се третират според изискванията на Стокхолмската конвенция и съответното законодателство.”

В писмото си организациите заявяват, че България не разполага с инсталации за обезвреждане на залежали пестициди, гарантиращи спазване изискванията на Стокхолмската конвенция. Те обръщат внимание, че публичният регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци показва, че две фирми имат разрешение за изгаряне на пестициди (код 20 01 19* съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците). И двете разрешения за тази дейност са издадени от РИОСВ-Варна, като описанията на технологичния процес в тях са непълни и неточни от техническа гледна точка и не може да се заключи ясно и еднозначно, че при проектирането и изграждането на съоръженията са спазени нормативните изисквания.

“Извънредното положение в България и други страни в Европа, постановено заради вируса Covid-19, не предполага по никакъв начин изгаряне на токсични вещества без необходими технологии за безопасност. Тъкмо обратното —такова действие крие потенциална заплаха за здравето на хората, живеещи в близост до двете инсталации, които единствено имат разрешително.,“ подчерта още Данита Заричинова.

Организациите на екозащитниците настояват да получат ясни и недвусмислени отговори на редица въпроси, сред които: защо се прекратява износът на пестицидите за обезвреждане; каква е извънредната необходимост, която налага пестицидите да бъдат обезвредени в страната, за да бъде това част от закон за извънредното положение; каква е извънредната необходимост обезвреждането на пестициди да се прави без обществена поръчка; защо е разрешено изгарянето на опасни пестициди на по-малко от един километър от последните къщи на град Девня?

Снимка:  Alexas_Fotos в Pixabay

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*