Центровете за данни на Google следват слънцето и… вятъра

Интернет гигантът Google разкри нова платформа, която интелигентно ще напасва работните натоварвания в центровете за данни с нисковъглеродните източници на енергия всеки ден. Макар засега това да е инициатива на една-единствена уеб компания, тя е показателна за посоката, в която е много вероятно да се развиват дейта-центровете в идните години.

Проектът предвижда да се „засрещат” времето на изпълнение на някои изчислителни задачи с наличието на енергия с ниски или нулеви въглеродни емисии. Енергоемките работни процеси, които са достатъчно предвидими, могат да бъдат фиксирани за изпълнение в часовете на денонощието, когато енергията от слънце и вятър е най-изобилна.

Създаването на нови функции на филтри в Google Photos, обработката на видео в YouTube или добавянето на нови думи към Google Translate са все предсказуеми задачи. Техният график може да бъде приведен, например, в съответствие с периодите на добив на вятърната енергия вечер и на слънчевата енергия през деня.

Google си има цял отдел за „въглеродно-интелигентни изчисления”. Неговият технически ръководител Ана Радованович заяви, че платформата ще дава възможност за по-тясна координация с местните нулевовъглеродни източници на енергия, без това да влияе върху производителността на центровете за данни.

„Това става без допълнителен компютърен хардуер и без да се повлияе на работата на услуги на Google като Търсене, Карти и YouTube, на които хората разчитат денонощно”, казва Радованович.

Въглеродно-интелигентната платформа на компанията изготвя нов дневен график за даден център, като съчетава две прогнози. Първата предвижда часовата интензивност на въглеродно-неутралната енергия в локалната електрическа мрежа за следващия ден. Втората показва почасовите енергийни ресурси, от които центърът за данни ще се нуждае, за да изпълни дадени изчислителни задачи през същия ден.

Сравнявайки двете прогнози, инструментът на Google може да съпостави работните натоварвания с времевите интервали, когато е налично най-добро снабдяване от нисковъглеродни енергийни източници.

В крайна сметка Google се надява, че технологията ще доведе до въвеждането на това, което компанията нарича „24×7 нулевовъглеродна енергия” във всичките си центрове за данни. Това ще означава „засрещане” на нуждите на центровете за данни с нулевовъглеродни източници на база час.

Един от центровете за данни на търсещия гигант в Хамина, Финландия, вече е близо до постигането на тази цел: миналата година 97% от електроенергията на сградата е била посрещната от чисти мощности. Уеб гигантът заяви, че успехът във Финландия се дължи най-вече на закупуването на големи количества вятърна енергия в Северния регион.

По подобен начин едно от съоръженията на Google в Леноар, Северна Каролина, се възползва от партньорства с местни комунални дружества, за да увеличи доставката на слънчева енергия. В резултат на това миналата година 67% от потреблението на електроенергия в дейта-центъра е било „засрещнато” на почасова база с нисковъглеродни източници.

Макар че вече е въведена във всички центрове за данни, платформата все още е в пилотен етап. Ранните резултати са окуражаващи. Натоварването може успешно да бъде напаснато спрямо периодите на най-силен добив на екологично чиста енергия.

Новата платформа е венецът на дългогодишни усилия за преход от енергия, добивана от „мръсни” източници като въглищата, към екологични генерации – вятър, слънце, морски вълни и др. Google започна своя преход още през 2007 година. Първият етап трябваше да доведе до положение, в което за всяка единица консумирана енергия в центровете за данни се закупуваха въглеродни компенсации. По-късно, след 2009 г., за всяка единица употребявано електричество имаше еквивалентно количество чисти мощности.

Новият инструмент, разкрит от технологичния гигант, цели да допринесе за превръщането на центровете за данни – индустрия, за която е добре известно, че е отговорна за голям дял от глобалното търсене на електроенергия – в значително по-ефективни и екологични. Google вече работи над разширяване на възможностите на платформата за интелигентни въглеродни емисии, така че инструментът да може динамично да прехвърля задачи между центровете за данни, дори и да са на различни места.

Екипът на Google се ангажира да споделя методологията на платформата за интелигентно управление на натоварванията и енергията в изследователски публикации за други организации, които желаят да последват примера на интернет компанията.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*