ЕС обещава 20 млрд. eвро годишно за спасяване на биологичното разнообразие

Европейската комисия се ангажира да защити 30% от сушата и океаните на ЕС до 2030 г. като част от “Европейската зелена сделка”. Планът беше приветстван от организациите за опазване на околната среда, които предупредиха, че ащабните амбиции не трябва да останат само „на хартия“.

Десетгодишният план включва ангажименти за намаляване на използването на химически пестициди с 50%, засаждане на 3 млрд. дървета до 2030 г. и спиране на намаляването на популациите на насекомите-опрашители. Имайки 30% защитени зони, една трета от сушата и морето ще бъдат под „строга защита“. Това означава, че не трябва да има човешка намеса, освен минимално управление, за да се поддържат районите в добро състояние за дивата природа.

Строго защитените територии ще включват местообитания като първични и стари гори, торфища, влажни зони и тревни съобщества. В момента само 3% от сушата и 1% от морските зони са под строга защита.

Комисията има за цел да осигурява поне 20 млрд. евро годишно за финансиране на плана. Парите ще идват от частно и публично финансиране на европейско и национално ниво. Значителна част от бюджета на ЕС за климата също ще бъде инвестирана в биоразнообразие, се казва в доклада.

Десетгодишният план за справяне с глобалната криза в областта на биологичното разнообразие предвижда още и усилия за преработка на общата селскостопанска политика (ОСП), която беше обвинена за намаляване на биоразнообразието чрез своята система за субсидии от 60 милиарда евро на година. Понастоящем тя главно възнаграждава земеделските производители за количеството земя, което имат, а не за опазването й, за въвеждането на екологични подобрения, за възстановяването на екосистемите.

Една четвърт от земеделска земя в ЕС следва да се управлява органично до 2030 г.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*