Франция съчетава фотоволтаика с лозарство и градинарство

Седем проекта за фотоволтаика в съчетание с лозарство и градинарство бяха одобрени за държавно финансиране във Франция. Агроволтаичните инсталации бяха одобрени в последния национален търг за иновативни PV проекти.

Седемте инсталации бяха обект на търг, организиран от държавната Агенция по климата и енергията (AREC). Те ще се реализират от фирмата-специалист по агроволтаика Sun’Agri и ще имат общ производствен капацитет от 12 MW. За тях е предвидена инвестиция от около 16 милиона евро.

Повечето от проектите, които варират в мащаб от 575 kW до 3 MW, ще са в южната част на Франция, особено регионите Пирене-Ориенталес, Од, Гар и Еро. Масивите ще се инсталират безвъзмездно за съответните предприятия и ще се финансират от продажбата на произведената от тях електроенергия.

Проектите ще включват инсталиране на слънчеви панели над отглежданите култури – лозя, дървета, земеделски растения – върху повдигнати конструкции, Панелите ще са разположени така, че да могат културите да растат, селскостопанската техника да има достъп и да е налице достатъчно пространство за движение на въздушните потоци, според Sun’Agri. Панелите ще бъдат контролирани от алгоритми и регулирани според слънчевата радиация. Ориентацията на всеки панел ще се съобразява и с изискванията за сянка на културите, като се вземат предвид моделите на растеж и идеалните метеорологични условия.

Седемте агроволтаични проекта са разработени съгласно споразумение, подписано на 10 октомври между Sun’Agri и AREC, което има за цел „да идентифицира и финансово да подпомогне съответните проекти като демонстратори на агроволтаиците в региона; да се улесни разработването на нови проекти чрез съставяне на харта за добро поведение за играчите в нововъзникващия сектор на агроволтаиката“, каза Sun’Agri.

Снимка: Sun’Agri

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*