Време е да строим фабриките на бъдещето

Опазването на околната среда има много форми. Традиционно в това понятие включваме опазването на дивата природа и консервацията, засаждането на дървета, възстановяването на местообитания на редки животни. Но необходимостта от декарбонизиране на икономиката налага и въвеждането на нови технологии, които са технологично и инженерно предизвикателство. Ще трябва да строим нови неща.

Световните и местните организации, свързани с енергетиката, все по-гръмогласно потвърждават, че скоро световната икономика може да стъпи на изцяло чисти енергийни източници: слънце, вятър, приливи и отливи, водород, геотермия. Но екологично добитият водород, водородните автомобили, интелигентните електро-мрежи, системите за съхранение на енергия, екологичното отопление и всички други технологии, на които ще разчитаме, трябва да се произвеждат някъде.

Какво означава това? Ще се нуждаем от нови съоръжения, които създават продукти на база тези нови технологии.

Тази „зелена индустриална революция” вече е на ход. Първите представители на новите фабики вече произвеждат фотоволтаични клетки и PV стъкло, инвертори, стоманени компоненти за мачти на ветрогенератори и сплави за техните витла и т.н. Но това е само началото. Тепъва ще строим още много: фабрики за акумулаторни системи и „гига-батерии“, фабрики за устойчиви самолетни горива, системи за съхранение на водород и много други иновативни фабрики.

Новата „зелена индустриална революция”, която ще се нуждае от многомилионни инвестиции, ще означава и хиляди нови работни места и нужда от нови умения и квалификация. Ще са потребни курсове за обучение и програми за квалификация и преквалификация, които да осигурят необходимите специалисти.

Всичко това са компонентите на голямо уравнение, което трябва да бъде пресметнато добре от властите във всяка държава, както и от тези е Европейския съюз, за да бъдат предвидени необходимите промени в бъдещите многогодишни програми за финансиране, както и генералните политики на ЕС.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*