Нов ресурсен център събира научна информация за изменението на климата

Нов ресурсен център в българското интернет-пространство ще събира и натрупва научна информация относно изменението на климата и неговите въздействия върху хора, деца, флора и фауна, градски живот. Сайтът Климатека има за цел да събира сериозни научни данни за климатичните промени, поднесени на достъпен език.

Авторският състав обхваща учени – специалисти от геолого-географския факултет на Софийския университет, от различни области – например климатология, биоразнообразие, геоморфология. Въпреки това материалите са написани понятно за хора от всички сфери на дейност. Съдържанието е поднесено под формата на статии, представящи причините и следствията от климатичните промени както в глобален, така и локален мащаб.

„От години има научен консенсус, че климатът се променя и че човешката дейност допринася и ускорява тези промени,… Затова първата крачка към справянето с климатичните промени е да сме информирани и да разбираме случващото се. А ключът към това знание е науката, поднесена по достъпен и разбираем начин за всеки един от нас. Това е ролята, която ще заеме Климатека, коментира Пламена Маринова, основател на платформата. Екипът от изследователи, които в момента пишат в Климатека, включва още изследователите Симеон Матев, Петко Божков,
Борислав Григоров. Отвъд академичния си път те са обединени от идеята, да оборят океана от недостоверни „новини“ и „факти“ за климатичните промени и да създадат мост между академичния свят и останалата част от обществото.

Съществена подробност в новия ресурсен център е възможността материалите от него да се използват от посетителите на сайта: частично свободният лиценз на съдържанието позволява то да се препечатва и разпространява за всякакви некомерсиални цели. Това означава, че научните статии могат да се използват от учени от други области, анализатори, неправителствени и браншови организации, медии.

Библиотеката от статии тепърва ще се разраства. Специално внимание в нея предстои да бъде обърнато на темата за влиянието на климатичните промени върху собственото ни, човешко здраве.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*