ЕС се нуждае от 108 GW акумулаторни батерии за климатичните си цели за 2030 г.

Европейският съюз ще се нуждае от повече от 100 GW капацитет за съхранение чрез батерии до 2030 г., за да може да реализира текущите си планове за декарбонизация. Но до 2050 г., когато се очаква цялата икономика да бъде въглеродно неутрална, търсенето на системи съхранение на батерии може да намалее до около 50 GW заради навлизането на водорода като технология за съхранение на енергия.

Това е една от основните констатации на Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия, представен в „Изследване за съхранение на енергия“. Сигурността на енергийните доставки е тема от първостепенно значение. Наличието на хранилища за енергия може да допринесе значително за покриване на изискванията за гъвкавост и сигурност на енергийните доставки. Сега, когато възобновяемите източници вече се разгръщат с пълна сила, фокусът на внимание на Европейският съюз в декарбонизирането на икономиката е насочвен към системите за съхранение.

Около 108 GW батерийни системи ще са необходими за постигането на целите на Европа в областта на опазването на климата. До 2030 г. е малко вероятно капацитетът за електролиза да стане „ценово конкурентно допълнение“. Ако този момент настъпи по-рано, няма да има никакви пречки пред използването на водорода като ресурс за съхранение на енергия.

В своя преглед и моделиране авторите установяват, че търсенето на батерии ще бъде по-ниско през 2050 г., отколкото през 2030 г., достигайки само около 50 GW. Това ще се дължи на значителното използване на водорода и гъвкавостта, осигурявана от системите за управление на търсенето и предлагането, включващи и интелигентното зареждане на електромобили, както и методите за термално съхранение.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*