Франция разширява границите на „енергийните общности“

Френският енергиен регулатор CRE одобри предложение за промяна на максимално разрешеното разстояние между членовете на енергийните общности с цел самостоятелно потребление от 2 км на 20 км.

Регулаторът заяви, че новите правила се основават на необходимостта от свързване на хората чрез енергийните общности в отдалечени и слабо населени райони. CRE също така разгледа предложението на правителството за разширяване на максималния капацитет на енергийните общности от 3 MW на 5 MW, но реши да не одобри предложената промяна.

Франция въведе в законодателството си енергийните общности през март, след дълга пилотна фаза. Концепцията за енергийната общност обединява географски близки потребители и производители на фотоволтаична енергия в една цялостна система за самостоятелно потребление на енергия. Засега тя има известни ограничения. Например, съгласно сега действащите разпоредби един проект за колективно самостоятелно може да работи само в мрежа с ниско напрежение, което изключва големите потребители на електроенергия.

Други европейски страни, сред които Италия, Испания и Португалия, също вече имат своите разпоредби в подкрепа на развитието на енергийните общности.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*