Светът ще произведе още 1,3 милиарда тона пластмасови отпадъци до 2040 г.

Около 1,3 милиарда тона пластмаса са предназначени за нашата околна среда – както на сушата, така и в океана. Това е теглото на пластмасовите отпадъци, коиот ще се изхвърлят от днес до 2040 г. … Освен ако не се предприемат радикални действия в световен мащаб.

Прогнозата идва от глобален модел на мащаба на проблема с пластмасовите боклуци през следващите 20 години. Д-р Костас Велис от Университета в Лийдс казва, че колиеството е „потресаващо“, но също така и че имаме „технологията и възможността да спрем това цунами“. Докладът бе публикуван в списание Science.

За да изразят мащаба на проблема с числа, изследователите проследяват производството, използването и изхвърлянето на пластмаса по целия свят. Екипът е създал модел за прогнозиране на бъдещото замърсяване с пластмаса. Това, което учените наричат „сценарий Бизнес както обикновено“ – въз основа на текущата тенденция за увеличаване на производството на пластмаса и без значителна промяна в повторната употреба и рециклирането – дава прогнозата от 1,3 милиарда тона.

Същевременно обаче моделирането е довело до извода, че чрез намеса, включително увеличаване на рециклирането, този колосален обем може да се намали – с цели 80% при това.

Стъпките, към които изследователите призовават, включват:

  • намаляване на растежа на производството и потреблението на пластмаси,
  • подмяна на пластмасата с компостируеми материали,
  • проектиране на продукти и опаковки за рециклиране,
  • разширяване на процента на събиране на отпадъци в страните със среден / нисък доход и подкрепа на сектора на “неформалното събиране”,
  • изграждане на съоръжения за изхвърляне на онези 23% от пластмасата, която не може да бъде рециклирана,
  • намаляване на износа на пластмасови отпадъци.

Но дори и да бъдат предприети “всички възможни действия”, казва д-р Велис, моделът показа, че в следващите две десетилетия в околната среда ще се озоват 710 милиона допълнителни тона пластмасови отпадъци.

Често пренебрегван проблем, който се подчертава в проучването, е фактът, че приблизително 2 милиарда души по света реално достъп до правилното управление на отпадъците. “Те трябва просто да се отърват от целия си боклук, така че нямат друг избор, освен да го изгорят или изхвърлят”, каза д-р Велис.

Друг много важен аспект, който често остава пренебрегван, са хората, които се препитават от събирането на боклуци и предаването им на вторични суровини. Това са около 11 милиона души по света. Въпреки че играят основна роля за намаляване на глобалните пластмасови отпадъци, тези хора често пъти са лишени от основни права за заетост и безопасни условия на труд.

“Събирачите на отпадъци са невъзпятите герои на рециклирането,” казва д-р Велис. „Без тях количеството пластмаса, постъпваща във водната среда, би била значително по-голяма”. Според експертите, нужни са политики за подпомагане на тези хора и осигуряване на по-безопасни условия за работа за тях.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*