Европа строи 23 000 км водородна мрежа

Група от единадесет европейски компании за газова инфраструктура от девет държави-членки на ЕС ще разработят тръбопроводна мрежа за пренос на водород с дължина почти 23 000 км до 2040 г., Тя ще се използва паралелно с мрежата за природен газ.

„Европейският водороден гръбнак“ е разработен от операторите на преносни системи Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Snam, Swedegas (Nordion Energi), Teréga и консултантската компания Guidehouse. Предложената мрежа ще минава през Германия, Франция, Италия, Испания, Холандия, Белгия, Чехия, Дания, Швеция и Швейцария.

„Ние виждаме европейския водороден гръбнак като критичен елемент от пъзела“ към декарбонизирането на енергията на стария континент, пишат компаниите. „Гръбнакът“ ще свързва бъдещите центрове за търсене и предлагане на водород в Европа, като индустриални клъстери, места за улавяне и съхранение на въглерод и големи мащабни обекти за производство на електроенергия от възобновяеми източници, включително офшорни вятърни централи в Северно море и слънчеви централи на юг на Европа.

Изграждането на водородна инфраструктура ще улесни мащабирането както на производството, така и на използването на водород, твърдят газовите оператори.

Цената на такъв европейски водороден гръбнак може да бъде много скромна в сравнение с предвидения размер на водородните пазари. Ето защо сега предлагаме да го стартираме като „първи двигател“, като улесняваме развитието от страна на търсенето и предлагането“, добавя групата.

Количеството електроенергия, необходимо за транспортиране на водород на разстояние от 1000 км, е сравнимо с около 2% от енергийното съдържание на транспортирания водород, въпреки че това електричество не е задължително да се произвежда от водород, се казва в доклада.

Според „предварителна оценка“, цитирана в доклада, предложената мрежа трябва да бъде в състояние да транспортира повече от очакваните 1130 TWh годишно водородно потребление в Европа до 2040 г. и да струва между 27 и 64 милиарда евро. „Тези разходи са относително ограничени в общия контекст на европейския енергиен преход и значително по-ниски от по-ранните груби оценки“, се посочва в доклада.

„Скромната“ цена на проекта отчасти се дължи на предположението, че 75% от мрежата ще се състои от модернизирани газопроводи за природен газ – които постепенно се очаква да станат излишни, тъй като в бъдеще намаляват обемите на природен газ.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*