Последен шанс за посещение на Посетителския център в Поморие

Дни на отворените врати започнаха в Посетителски център „Поморийско езеро“. Те ще продължат до неделя, 6 септември.

Поморийското езеро е естествена свръхсолена лагуна – влажна зона, която предлага рядко съчетание на условия за живот, позволяващи развитието на много рядък комплекс от соленолюбива растителност и животни, приспособени към тази соленост. Някои от тях могат да се видят единствено на това място.

Разположението на езерото на западния бряг на Черно море, по протежението на който преминава втория по големина миграционен път на птиците в Европа Via Pontica, обуславя голямото разнообразие от птици (над 270 вида), което може да се наблюдава през различните сезони на годината. Богатото биологично разнообразие на Поморийско езеро и съхраненият природен ландшафт са причина влажната зона и прилежащите територии да бъдат защитени съгласно българското (ЗМ Поморийско езеро) и международното природозащитно законодателство включено е в Списъкът на влажните зони с международно значение към Конвенцията за опазването на влажните зони (Рамсарска конвенция) и в екологичната мрежа на ЕС – Натура 2000.

На 6 септември обаче, по разпореждане на кмета на Поморие, “Зелени Балкани“ – организацията, създала Посетителския център, трябва да го освободи. „Използваме тази последна възможност да запознаем цялата общественост с биоразнообразието на Поморийско езеро и постигнатото от нас през годините“, споделя Елена Стоева от Зелени Балкани.

Организацията все още няма яснота как точно ще напусне Центъра, тъй като експозицията е създадена на място, специално за целите му и опитите за нейното изнасяне биха ѝ навредили или унищожили. В същото време “Зелени Балкани” настояват за гаранции, че експозицията и оборудването на Центъра ще бъдат използвани съгласно тяхното желание като инициатори за съществуването на Центъра и желанието на донорите от Глобалния екологичен фонд и Световна Банка

Центърът е и част от Националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта”, като от Зелени Балкани алармират, че напускането на Центъра през активния сезон няма да позволи на туристите да участват в инициативата и като цяло е в ущърб на обществото.

Снимка: БТС

2 коментара

  1. И мен ме е срам. По света тези организации се развиват, само в Бг се затриват.

  2. „по разпореждане на кмета на Поморие,“ доказаните зелени иницятиви трабва да са защитени по закон (в световен мащаб) от подобни саботажи и престъпления на база лични/ бизнес/ политически/ икономически… интереси.СРАМ.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*