1 милион бариери преграждат европейските реки

Над 1 милион бариери – язовири, улеи, рампи, бродове и водостоци – препречват пътищата на европейските реки. Мащабът на фрагментация на реките е тревожен: Европа се оказва най-“препятстваният“ речен пейзаж в света. Ситуацията носи редица негативи: засяга здравето на реките, качеството и наличността на вода, и застрашава оцеляването на уязвими видове като есетра и други мигриращи риби, застрашава човешките селища.

Новата оценка на Общоевропейския атлас на бариерите на водните потоци съдържа информация за 630 000 бариери. След преминаването на 2700 км потоци в 28 държави обаче изследователи от „Адаптивно управление на бариерите по европейските реки” (AMBER) са установили, че повече от една трета от всички съществуващи бариери всъщност никъде не са регистрирани. Новите данни водят до извода, че има общо над 1 милион речни бариери в Европа.

“Дори райони, които се смятаха за почти девствени и добре свързани, всъщност са засегнати от речни бариери,” казва Карлос Гарсия де Леанис, координатор на проекта AMBER и професор по водни биологични науки в Университета Суонзи. “Например на Балканите нашата проверка на място показа, че 80% от бариерите не фигурират в настоящите инвентаризации. Това значи, че фрагментацията на реките там е много по-сериозна, отколкото се предполага“.

Данните за България сочат, че има 187 язовира и 549 „неизвестни“ прегради, тоест общо 736 препятствия по водните пътища. Това дава резултат от 0,02 прегради на километър речен път. Печалният лидер по този показател е Унгария с 0,13 прегради на километър. С по 0,01 прегради на километър са Румъния и Словакия.

С 1000 действащи водноелектрически централи и още 400, коиот предстои да се построят, България, Унгария, Словакия, Румъния и Украйна вече са пренаситени с речни прегради, заключава докладът.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*