90% от електроенергийните фирми блокират инвестициите във ВЕИ

Ново изследване на Оксфордския университет показва, че електроснабдителните компании по целия свят продължават да инвестират сериозно в производството на електроенергия на базата на изкопаеми горива, което води до пропусната възможност за напредък по отношение на глобалните климатични ангажименти.

Изследването, публикувано в Nature Energy, е първото, което изследва електроразпределителните комунални дружества в световен мащаб. Използвайки техника за машинно самообучение, изследването анализира дейностите на над 3000 компании през последните две десетилетия, за да разбере използваните инвестиционни стратегии. „Това изследване подчертава тревожната пропаст между това, което е необходимо за спиране на глобалното затопляне, и това какви действия се предприемат от сектора на комуналните услуги“, обяснява Галина Алова, автор на изследването и изследовател в Smith School of Enterprise and Environment. „Въпреки че има няколко известни примера за отделни електрически предприятия, инвестиращи във възобновяеми източници, новото проучване показва, че като цяло секторът прави прехода към чиста енергия бавен или изобщо не го прави.“

Проучването установява, че само 10% от компаниите са приоритизирали възобновяемите енергийни източници – тоест много от тези организации продължават да инвестират в изкопаеми горива паралелно с възобновяемите енергийни източници, макар и с по-ниски темпове.

„Продължаващите инвестиции на комуналните дружества в изкопаеми горива ги излагат на риск от рискови активи – ситуации, където електроцентралите ще трябва да бъдат пенсионирани по-рано – и това подкопава глобалните усилия за справяне с изменението на климата“, казва Алова. В частност, пандемията на COVID-19 е поставила допълнителен натиск върху публичните и частните финанси, както и веригите за доставки, което води до забавяне или отмяна на нови проекти за възобновяема енергия.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*