Разработват агроволтаика и за крушови градини

Белгийски изследователски екип, ръководен от Университета в Льовен, е разработил агроволтаичен пилотен проект за инсталация на фотоволтаици над крушова овощна градина. Пилотното съоръжение се намира в Биербеек във Фландрия.

Пилотната соларна централа е първият резултат от проект за техноологичен трансфер, финансиран от фламандското правителство и съфинансиран от 20 частни компании. Той има за цел да демонстрира осъществимостта на агроволтаиците в Белгия. Проектът включва планираното инсталиране на още две агроволтаични инсталации с двуфазно слънчево проследяване и фиксирани кокилни конструкции до март 2021 година.

„Инсталацията се тества в овощна градина за крушови дървета“, каза изследователят Брехт Уилоккс. Крушовите дървета се считат за идеални за агроволтаика, тъй като се нуждаят от защита от градушки чрез използването на мрежи против градушка. „Това е положително от гледна точка на визуален ефект и социално приемане, тъй като вече има съществуваща конструкция за защита. Сега тя се заменя с активна фотоволтаична система“, каза Уилоккс. Още по-хубавото е, че крушовите дървета са трайни насаждения без годишни ротации.

„За да предпазим крушите оптимално от увреждане от градушка, ние поставихме нашите PV модули над дърветата в добре преценени куполи“, обясни Уилоккс. „Това има приятен страничен ефект, че през определен момент от деня сянката „пада“ между редовете на дърветата, като в същото време те са защитени от градушка.“

Слънчевите модули, специално проектирани от изследователския екип, са поставени на височина от 4,6 метра. Нивото е определено от селскостопанската техника, която обикновено се използва за работа в крушови овощни градини. Избраните модули се отличават с прозрачни фонове и конвенционални, еднакво разположени 156 x 156 mm силициеви клетки с 21% ефективност.

Изборът на силициеви клетки се основава на икономически съображения и доказана надеждност, казват изследователите. Избраните модули са от словенския производител Bisol’s серия Lumina, на цена от €1/Wp. „Трябва обаче да се спомене, че за много по-големи системи и използването в агроволтаични приложения цената ще намалее драстично“, каза Уилок.

Изследователският екип е създал и нов инструмент за агроволтаична симулация, за да изчисли производството на енергия и прихващането на светлина от дърветата. „С този инструмент бихме могли да моделираме клетъчната конфигурация на полупрозрачните модули“, каза Уилоккс. „Разполагането на клетъчните редове успоредно на дървесните редове води до хомогенно разпределение на светлината и предлагат най-доброто решение за фиксирана система.“

Всеки от модулите има 36 клетки, разделени на четири реда по девет клетки, което води до ниво на прозрачност от 40% и обща мощност на модула от 185 W. „Нашите колеги от отдела по биотехнологичен инженеринг от Университета в Льовен наблюдават микроклимата, включително температурата и влажността на въздуха, температурата на листата, а и допълнително изследват ефекта върху добивите от круши и качеството на крушите“, каза Уилкокс.

Изследователите планират да публикуват резултатите си в близко бъдеще.

Снимка: KU Leuven

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*