Индия доказва важността на връзката между въглищата и серния диоксид

През 2019 г. емисиите на серен диоксид (SO2), дължащи се на човешка дейност, са намалели и в трите държави, сочени като най-големи замърсители в света — Индия, Русия и Китай, съобщи Greenpeace. Данните се базират на нов анализ на сателитни данни на НАСА от Greenpeace – Индия и Центъра за изследване на енергетиката и чистотата на въздуха (CREA).

За пръв път от четири години замърсяването със SO2 в Индия е намаляло през 2019 година. Данните се дължат на резкия спад на употребата на въглища, разкриват данните от доклада. „В Индия виждаме как намаляването на употребата на въглища влияе върху чистотата на въздуха и здравето. През 2019 г. мощностите за възобновяема енергия се увеличават, а производството на енергия от въглища намалява. Виждаме как качеството на въздуха се подобрява. Въпреки това показателите за чистота на въздуха са далеч, далеч от безопасните граници. Нужен ни е ускорен енергиен преход от въглища към възобновяеми енергийни източници, за да запазим здравето на хората и да стимулираме развитието на икономиката“, каза Авинаш Чанчал от Greenpeace – Индия.

Докладът класира най-големите в света държави-замърсители спрямо емисиите им на серен диоксид – отровен газ, който увеличава риска от инсулт, сърдечни заболявания, рак на белите дробове и преждевременна смърт.

Сателитните данни от НАСА откриват, че:

През 2019 г. Индия излъчва 21% от глобалните антропогенни (създадени от човека) емисии на SO2, почти два пъти повече от втория класиран глобален замърсител, Русия.

Спадът на нивата при емисиите на SO2, дължащи се на човешка дейност, е приблизително 6% в световен мащаб през 2019 г. За втори път, откакто има данни, антропогенните емисии на SO2 са намалели във всяка една от трите най-големи източници на замърсяване: Индия, Русия и Китай.

През 2019 г. антропогенните емисии на SO2 в Китай са се понижили с 5%, което е и най-бавният темп на намаляване през последното десетилетие. Докато Китай някога е била най-големият източник на емисии на SO2 в света, те намаляват с 87% от 2011 г., до голяма степен благодарение на засилените стандарти и използването на сероочистващи инсталации в електроцентралите. Изискванията към въглищни тецове в някои от ключовите региони на Китай са повече от два пъти по строги от изискванията към емисиите на централите в Европа и респективно България.

В Южна Африка се наблюдава рязък спад на емисиите на SO2 през 2019 г., което води до най-ниските нива в историята на страната. Тенденцията до голяма степен се дължи на временно намаляване на производството на енергия от въглища, което води до прекъсвания на електрозахранването.

Антропогенните емисии на SO2 са се повишили с 14% в Турция през 2019 г., отбелязвайки четвърта поредна година на увеличение. Между 2015 и 2019 г. делът на въглищата в производството на електроенергия на Турция се е увеличил с близо 10%. През този период емисиите на SO2 са се удвоили.

В Мексико антропогенните емисии на SO2 са обърнали тенденцията след бърз тригодишен спад и през през 2019 г. са се повишили с 4%. Изгарянето на нефт и газ, отговорно за 90% от антропогенните емисии на SO2 в Мексико, се е увеличило през 2019 г.

През 2019 г. площадката за топене на метали в Норилск в Русия е най-големият източник на антропогенни емисии на SO2 в света. Районът Рабиг, гореща точка на емисии на SO2 на нефт и газ в Саудитска Арабия, се класира на второ място.

Въглищният комплекс Суралая в Бантен, Индонезия, е най-голямата гореща точка на SO2 в Югоизточна Азия през 2019 г., последвана от петролните рафинерии в Сингапур.

„Тези емисии, проследявани от сателити, засягат здравето на милиони хора, много от които са с намалена продължителност на живота или страдат от заболявания, свързани със замърсяването. Това е доказателство за спешността, с която следва да приложим по-строги изисквания за емисиите, както и да преминем към чисти енергийни източници“, казва Лаури Миливирта, водещ анализатор в Центъра за изследване на енергетиката и чистия въздух (CREA).

„В България намаляването на емисиите на серен диоксид през 2019 г. за съжаление не се дължи на прилагане на по-строги изисквания за качеството на въздуха към въглищните електроцентрали,“ казват от Greenpeace България. „Даже напротив, централи като „ТЕЦ Марица изток 2“ получиха безсрочно разрешение да не прилагат най-модерните технологии за улавяне на емисиите, а т.нар. американски централи „Ей И Ес – 3С Марица изток 1“ и „КонтурГлобал Марица изток 3“ са се наредили „на опашката“ пред МОСВ за същото. Намалените емисии от България по-скоро се дължат на намаленото производство на електроенергия от въглища. През последните година и половина наблюдаваме значително увеличение на вноса на енергия заради лошите икономически показатели на въглищните ни централи и високата цена на енергията им, особено на държавната ТЕЦ Марица изток 2“, коментира Меглена Антонова от еко-организацията.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*