Лондон се готви да стане нулевовъглероден град до 2040 г.

Градската управа на Лондон представи нова и радикална стратегия за действие в областта на климата, чиято цел е достигане на нулеви нетни въглеродни емисии до 2040 г – десетилетие по-рано спрямо националната цел на Обединеното кралство.

Планът задължава City of London Corporation – управителния орган на града и основен доставчик на обществени услуги в британската столица – е да постигне нетни нулеви емисии на въглерод за собствените си дейности до 2027 г. След това, до 2040 г., трябва да гартантира, че нулевовъглеродни са и нейните инвестиции и верига за доставки.

В преследването на първата цел ще се инвестират 68 милиона британски лири в борбата с изменението на климата през следващите шест години, създавайки 800 зелени работни места, се казва в съобщението. Освен това общината планира да актуализира разпоредбите за градско планиране, за да гарантира, че всички нови строежи ще включват планове за намаляване на въглеродния отпечатък и че се насърчават възможно най-устойчивите за сгради. Планът превижда и създаването на нов Фонд за борба с климата, който предвижда големите бизнеси да подпомогнат инвестициите в нисковъглеродни или нулевовъглеродни технологии.

Значително повече улично пространство ще бъде отделено за пешеходство и колоездене в града. Ще има по-широки тротоари, нови паркове, периодично временно затваряне на улиците за автомобили, както и полагане на водопропусклива улична пътна настилка за намаляване на риска от наводнения. Наред с това ще се инвестират 2 милиона паунда за естествено отстраняване на въглерод чрез въвеждането „исторически доказани“ практики за устойчиво земеползване и управление на земите в и около Лондон.

„Не е нужно да правим компромиси с икономиката, за да опазим околната среда – нашите планове за действие в областта на климата ще стимулират растежа и работните места“, каза Катрин Макгини, председател на политиката в City of London Corporation. „Тук става въпрос за стимулиране на нашата икономика, защита на нашата естествена и застроена околна среда и борба с климатичните промени.“

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*