Букурещ, София и Загреб сред 24 града с най-високи щети заради замърсяване на въздуха в ЕС

Зимна София

Букурещ, София и Загреб са в списъка на 24-те града с най-високи общи щети заради замърсяването на въздуха, според проучване, проведено от SE Delft върху социалните разходи, свързани със здравето, в 432 града от Европейския съюз, Обединеното кралство, Норвегия и Швейцария.

Общо над 130 милиона души живеят в изследваните места. През 2018 г. общите социални разходи за всички 432 града са надминали 166 милиарда евро. Средната цена на щетите за един град е над 385 милиона евро, установява проучването.

Социалните разходи засягат благосъстоянието и включват както преки разходи за здравеопазване (напр. за прием в болница), така и косвени въздействия върху здравето (напр. заболявания като хронична обструктивна белодробна болест или намалена продължителност на живота поради замърсяване на въздуха).

Замърсяването на въздуха в градовете произтича от редица човешки дейности, сред които транспорт, отопление на домакинствата и редица други, включително земеделие и промишленост. Проучването се фокусира върху ролята на транспорта за обяснение на социалните разходи.

Увеличението с 1% на средното време за пътуване до работа увеличава социалните разходи за емисиите на PM10 с 0,29% и тези на емисиите на NO2 с 0,54%. Увеличаването на броя на автомобилите в един град с 1% увеличава общите социални разходи с почти 0,5%, гласи проучването на здравните разходи от замърсяване на въздуха в европейските градове и връзката с транспорта.

През 2018 г. всеки жител на европейски град е претърпял средна загуба на благосъстояние от над 1250 евро годишно поради преки и непреки здравни загуби, свързани с лошото качество на въздуха. Това е еквивалентно на 3,9% от доходите, получавани от хората в градовете.

Между различните градове има значителна разлика в цифрите. В румънската столица Букурещ общата загуба на благосъстояние възлиза на над 3000 евро на глава от населението годишно, докато в Санта Круз де Тенерифе в Испания е под 400 евро.

В много градове в България, Румъния и Полша социалните разходи, свързани със здравето, възлизат на 8% до 10% от спечелените доходи.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*