Schneider Electric с признание за устойчива корпорация

Corporate Knights, канадска медия и изследователска компания, която разработва класации въз основа на корпоративната устойчивост, постави Schneider Electric на първо място в годишния си индекс за 100-те най-устойчиви корпорации в света, похвали се фирмата-победител в новата класация. Скокът от 29-ата позиция за миналата година представлява важно международно признание за навременния и устойчив ангажимент на Schneider Electric по въпросите на екологичното, социално и корпоративно управление, казват от компанията. Високото класиране също така отразява трансформацията на компанията към водещ доставчик на дигитални решения, които улесняват енергийната ефективност и устойчивостта.

„В основата на нашата стратегия е да изградим устойчив бизнес и компания. Клиентите, служителите, партньорите и инвеститорите никога не са били по-фокусирани върху ESG приоритетите, отколкото са сега. Schneider отдавна има ангажимент в тази насока и продължава да си поставя все по-високи цели както за своята дейност, така и по отношение на своите клиенти и партньори“, посочва Жан-Паскал Трикоар, председател и главен изпълнителен директор на Schneider Electric. „Когато въведохме първия си барометър за устойчивост през 2005 г., бяхме сред първите компании, които се ангажират с ESG политиките. Ангажиментът към ESG обаче не може да бъде еднократен акт, затова актуализираме нашата стратегия за устойчиво развитие на всеки три години. Всички ние – компании, правителства, всеки отделен човек – можем да допринесем за това да направим света по-зелен и по-приобщаващ. Новите ни ангажименти определят следващите стъпки от нашия принос.“

Новата програма за въздействие върху устойчивостта на Schneider ще обхване периода от 2021 г. до 2025 г. и ще доведе до значително ускоряване на изпълнението на предишните цели. Тя се основава на шест дългосрочни ангажимента, които съответстват на всяка от целите на ООН за устойчиво развитие. Сред тях са използването на устойчиви материали в произвежданите продукти, изхвърлянето на пластмасата за еднократна употреба от опаковките, спестяването на 800 милиона тона въглеродни емисии и др.

От: Schneider Electric

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*