„Соларен град с електромобили“: концепцията, която намалява и разходите, и емисиите

В рамките на ново проучване японски изследователи са разработили модел за устойчиви градове, максимизирайки използването на фотоволтаично електричество от покривни панели и батериите от електрическите превозни средства като средство за балансиране на мрежата. Приложен към девет различни японски града (Киото, Хирошима, Коримая, Окаяма, Сапоро, Сендай, Ниигата, Кавасаки и специалните квартали на Токио), моделът показва, че ако се прилага правилно, може да доведе до значително намаляване както на замърсяването, така и на енергийни разходи.

В модела изследователите, ръководени от Японския национален институт за екологични изследвания, показват, че 70% от покривното пространство във всеки град може да се използва за фотоволтаични инсталации. Всички частни превозни средства в града пък могат да бъдат електрически. При това положение половината от капацитета на батериите на тези превозни средства могат да играят ролята на акумулаторна система за балансиране на мрежата. При всички случаи се менят фактори като плътността на населението, съответно наличните покриви, собствеността на превозните средства на глава от населението, отраслите в региона и местният климат. И все пак, въпреки разликите, изработеният модел носи редица ползи за всички анализирани региони.

За деветте японски града, включени в изследването, моделът предполага покриване на 53% до 95% от общото енергийно търсене, намаляване на CO2 емисиите (от използването на превозни средства и производството на електроенергия) с 54% до 95% и намаляване на разходите с 26% до 41%.

Изследователите предполагат, че предвид различията, концепцията може да бъде най-приложима за градовете в по-ниските географски ширини. Пълните подробности за модела са публикувани в статията „SolarEV City concept“, която предстои да излезе в списанието Environmental Research Letters.

Групата отбелязва, че факторите, които не са включени в модела, също могат да помогнат за още по-големи общи намаления на разходите – например потенциала на батериите да предоставят други спомагателни услуги към мрежата и потенциално по-ниските разходи за поддръжка на електрическите превозни средства спрямо двигателите с вътрешно горене.

Учените казват, че сценариите в описания модел трябва да бъдат реалистични, базирани на реалните програми за енергетиката, транспорта и климата до 2030 г. Изследователите призовават японското правителство да осигури политики за подкрепа през следващото десетилетие, включително финансова помощ за покупки на електромобили, за V2H и V2G схеми, както и по-строги разпоредби относно емисиите на CO2 и промени в сегашната система на таксуване за електроенергийната мрежа.

„Демонстрирахме, че свързването на фотоволтаиците с електромобилите в концепцията SolarEV City може да бъде много рентабилна стратегия за декарбонизация на градската енергийна и транспортна система“. Според учените, времето на „възстановяването от COVID-19“ е отличен момент обществото да започне развитие в описаната посока.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*