SolarEdge: От соларния покрив до умния дом пътят е съвсем къс

Все повече хора инсталират на покривите на своите къщи системи за добив на слънчева енергия. Обичайно домовете не могат да използват тази енергия непосредствено (през деня, когато слънцето грее, хората обикновено са на работа), затова я продават на електроразпределителните дружества и по този начин подпомагат семейния бюджет. Популярност набира и идеята тази енергия да се съхранява в батерия за използване тогава, когато е нужна – например вечерта, или поне да се продава в този период, когато електричеството е по-скъпо. Съвсем малко още е нужно, за да може да се каже, че подобен дом е „умен“, а именно – добитата енергия да се разпредели по възможно най-ефективния начин за семейството.

Да си представим за момент, че обитателите на даден дом работят предимно дистанционно, от личните си компютри, и имат електрически автомобил. Соларният масив на покрива започва да произвежда ток всяка сутрин с издигането на слънцето в небето. В дома има интелигентна система за управление на електричеството. „Дойде“ ли токът от соларните панели, умната система праща енергията му първо на контакта, захранващ компютрите. Когато те се „нахранят“, тя насочва вниманието си (тока) към бойлера. Скоро домакинството вече има топла вода, за да могат хората да се къпят, мият чинии и др. Когато бойлерът е вече зареден, по обед, а панелите генерират ток с повече сила, умната система праща тока към батерията на електромобила. Звучи разумно, нали?

Именно подобно управление на енергията е във фокуса на вниманието на SolarEdge – израелска компания, позната като производител на инвертори и оптимизатори за слънчеви панели. Фирмата е известна с технологията за прецизно индивидуално наблюдение на всеки отделен слънчев панел от покривните масиви.

От PV панелите към умния дом

SolarEdge е решена да отиде отвъд чистото управление на енергията от соларния покрив и да се заеме с управлението на всичката енергия в дома. Тази потребност нараства с навлизането на идеята – и практиката – собствениците на домовете да купуват и акумулатори за съхранение на електричество. В тези въз-големички батерии електроенергията от фотоволтаиците се натрупва по време на слънчевото греене, през целия ден, за да се съхранява и да може да се използва тогава, когато е нужна на хората – например вечер.

Четири технологии на SolarEdge правят възможно интелигентното използване на елетроенергията от соларния покрив:

  1. модул за бойлер: енергията от фотоволтаиците се насочва първо към бойлера за подгряване на водата;
  2. модул за електромобил: електроенергията се насочва към батерията на електромобила в дома;
  3. модул за термопомпа: електричеството от PV покрива се подава първо на климатика;
  4. модул за контакт: електричеството от соларния покрив отива първо към контакт, от който се зареждат устройства с най-висок приоритет, например работни компютри.

Соларни покриви в България

Костадин Банков, мениджър процеси и продуктивност в българския офис на SolarEdge

В България соларните покриви на къщи тепърва набират скорост. Все по-често собствениците на имоти, които строят къщи, се интересуват от опцията за фотоволтаици върху дома си. В SolarEdge са убедени, че не е чак толкова далеч времето, когато повечето къщи ще имат фотоволтаици и домашни батерийни системи.

Една крачка, която може да ускори този процес, е преминаването на административната дейност по изграждане на малки фотоволтаични системи в ръцете на инсталаторите, казва Костадин Банков, мениджър процеси и продуктивност в българския офис на SolarEdge. Подобна практика има в Италия и Германия. За собственика на къща е достатъчно да извика сертифициран инсталатор в дома си. Оттам насетне грижа на фирмата е да осигури монтажа и старта на експлоатацията на масива. Фирмата не само инсталира необходимото оборудване, но и подготвя документацията, включително заявления, разрешителни, технически оценки и др. Така инсталирането на соларен покрив става бързо и лесно като прокарването на интернет в дома: стопанинът посреща фирмата, подписва документите и вече има фотоволтаичен покрив.

В момента процедурата по одобряване и присъединяване на малък фотоволтаичен масив към електро-мрежата у нас отнема около три месеца. Разправиите с „бумащина“ отказват много хора от удобството. В немалко случаи те предпочитат да заложат на система за собствено ползване, дори и с цената на известен компромис с техническите оценки.

В помощ на фирмите, които изграждат соларни покриви, SolarEdge е разработила софтуер за проектиране на покривни фотоволтаични системи. Инструментът се използва от инсталаторите на PV покриви за проектиране на фотоволтаичните инсталации и проиграване на различни възможни сценарии, за да се оцени бъдещият добив на соларно електричество. Нещо, което малцина знаят, е, че този софтуер се създава в софтуерния отдел на SolarEdge в центъра на София.

Системите за управление на енергията в дома показват графично колко електроенергия е произвел соларният покрив, каква част от нея е употребена от дома, каква част е продадена, кога и до каква степен е била заредена домашната батерия и др.

От енергийно автономен дом към микрогрид

Популяризирането на соларните покриви може да доведе до появата на все повече енергийно автономни домове – такива, които си имат и фотоволтаичен покрив, и друго ВЕИ захранване – например малък ветрогенератор, и батерия, и енергийно ефективно оборудване в дома, и добра енергийна ефективност на самата къща. Голямата полза от възобновяемата енергия обаче идва с мащаба. Ако няколко енергийно автономни къщи се свържат в обща мрежа – микрогрид, това може да увеличи тяхната независимост и ефективност. При микрогрида всеки дом ползва електричество когато е потребно, без значение от чии соларен масив е добит токът или в чия батерия е съхраняван. Дори при повреден соларен панел или намаляване на капацитета на домашната батерия домът няма да бъде ощетен и собствениците ще могат да ползват електричество според нуждите си.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*