IDC: в идните 4 години изчислителните облаци могат да намалят CO2 емисиите с 1 милиард тона

Специалистите на IDC изготвиха прогноза, в която оцениха ефекта от въвеждането на облачни изчисления върху емисиите на въглероден диоксид (CO2) в атмосферата. Прогнозата гласи, че по-нататъшното прилагане на облачните изчисления може да елиминира емисиите на повече от 1 милиард тона CO2 в периода от 2021 до 2024 година.

Прогнозата използва данни на IDC за разпространението на сървъри, използващи т. нар. оболачни технологии, както и информация от трети страни относно енергийната консумация на центровете за обработка на данни, емисиите на въглероден диоксид на единица енергийна консумация при различните видове изчислителни технологии.

Ключов фактор за намаляване на емисиите на CO2, свързани с изчислителните облаци, е по-високата ефективност на съвкупните изчислителни ресурси. Намаляването на емисиите се дължи на натрупването на изчисленията от отделни корпоративни центрове за данни в големи центрове, които могат по-ефективно да управляват захранването, да оптимизират охлаждането и да използват най-ефективните сървъри.

В същото време анализаторите подчертават, че спестяванията зависят от специфичните емисии на производството на киловат енергия – а този параметър варира значително в различните региони и в отделните държави. Не е изненадващо, че най-голямата възможност за намаляване на емисиите се дължи на миграцията към облачни центрове за данни в региони с по-високи CO2 емисии на киловатчас произведена енергия. Очаква се Азиатско-тихоокеанският регион, който използва повече въглища, за да генерира по-голямата част от електроенергията си, да отчете повече от половината от намалението на парниковите емисии през следващите четири години. Междувременно регионът на EMEA ще постигне около 10% икономии.

Въпреки че преминаването към по-чисти енергийни източници е много важно за намаляване на емисиите, намаляването на загубите на енергия също ще играе решаваща роля. Облачните центрове за данни правят това чрез оптимизиране на физическата среда и намаляване на количеството енергия, необходимо за охлаждане. Целта на един ефективен център за данни е да изразходва повече енергия за работата на ИТ оборудването, отколкото за охлаждане на средата, в която се намира.

Прогнозата на IDC включва горна и долна граници на прогнозираните намаления на емисиите. Ако делът на облачните зелени центрове за данни остане същият, преходът към облака може да спести 629 милиона тона за период от четири години. Ако всички центрове за данни, използвани през 2024 г., бъдат проектирани „зелено“, биха могли да се спестят цели 1,6 милиарда тона. Прогнозата на IDC за над 1 милиард тона се основава на предположението, че до 2024 г. приблизително 60% от центровете за данни ще използват технологиите и процесите, които са в основата на устойчивите „интелигентни“ центрове за данни.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*