Интегрират природния капитал в икономическата отчетност

Дългогодишната кампания за насърчаване на правителствата да „надскочат“ БВП и да обмислят икономически показатели, които по-добре отчитат разходите и ползите за околната среда, напредна с рязка и голяма крачка напред вчера, след като ООН официално прие нов подход за измерване на икономическия прогрес. Новата рамка – озаглавена „Система за екологично-икономическо счетоводство – екосистемно счетоводство“ (SEEA EA) – беше приета от Статистическата комисия на ООН.

Простичко казано, новата рамка има за цел да „разпознае“ как екосистемите предоставят стойност, която генерира редица ползи за хората. Това са т. нар. екосистемни услуги – предпазване от наводнения, пречистване на въздуха и т.н. Тези услуги се квалифицират като активи, които трябва да бъдат поддържани сериозно също като икономическите активи.

Подходът на SEEA EA се опитва да гарантира, че природният капитал – гори, влажни зони и други екосистеми – се признава като част от икономическата отчетност.

„Това е историческа стъпка напред към трансформиране на начина, по който гледаме на природата“, каза генералният секретар на ООН Антониу Гутереш. „Вече няма да допускаме безразсъдното унищожаване и деградацията на околната среда да се считат за икономически напредък.“

Все по-голям брой учени и политици твърдят, че без по-добро разбиране на икономическата стойност на природните ресурси икономическият напредък няма как да се счита за устойчив.

„Например горите играят роля при осигуряването на чиста вода за обществата, служейки като естествени водни филтри благодарение на своите дървета, растения и други елементи, включително дълбочина на почвата,… които помагат за абсорбирането на замърсяването с хранителни вещества като азот и фосфор, преди водата да потече в потоци, реки и езера“, каза ООН.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*