Милиони години ще са нужни за възстановяването на биоразнообразието от човешкото въздействие

Сладководните екосистеми на Земята ще се нуждаят от милиони години, за да могат да се възстановят от щетите, нанесени им от хората – това сочат резултатите от ново проучване. Изследването разкрива още, че гастроподите, живеещи в тези среди, изчезват със скорост тройно по-голяма от тази, наблюдавана по време на масовото изчезване, унищожило динозаврите.

Земната екоситема и нейните съставни екосистеми са невероятно сложни и изключително крехки. Увеличаването на населението и индустриализацията предизвикват масово унищожаване на местообитанията, замърсяване и нашествие на инвазивни видове. Това предизвика постоянна, а същевременно драматична промяна в климата на планетата.

Въпросните фактори са довели дотам, че множество видове са изброени като застрашени, а други са доведени до пълно изчезване. Ситуацията е мрачна и членовете на научната общност казват, че сме навлезли в 6-то масово унищожение на живота на планетата.

Новото проучване, публикувано в списание Communications Earth & Environment, търси оценка на това колко време ще отнеме на сладководните екосистеми на Земята, за да се възстановят от сегашното си положение. То сравнява съвременната криза с тази на масовото изчезване по време на Креда-Палеоген, унищожило динозаврите.

Международният екип от учени, които стоят зад изследването, воден от членове на университета Justus Liebig Giessen, се е фокусирал върху живите и вкаменени останки от сладководни видове коремоноги, обитавали Европа през последните 200 милиона години.

Гастроподите, които включват черупчестите и голите охлюви, са едни от най-разнообразните групи животни, живеещи в сладководна среда. За тях са налице и едни от най-добре запазените изкопаеми отпечатъци, което ги прави отлична група за наблюдение при изследване на изчезване и възстановяване.

Данните от общо 3 387 живи и изкопаеми екземпляра са използвани от екипа за оценка на степента на поява на нови видове през последните 200 милиона години – фактор, известен като видообразуване – както и скоростта на изчезване. След това изследователите са изчлислили колко време е необходимо на гастроподите да се възстановят от масовото изчезване при Креда-Палеоген. То е унищожило 76 процента от всички животински видове на Земята преди около 66 милиона години.

Установено е, че ударът на астероид, който е задействал измирането на динозаврите, е предизвикал висок процент на изчезване през 5,4-те милиона години след събитието. Освен това, според авторите на изследването, са били необходими още 6,9 милиона години, преди балансът между видообразуването и изчезването да се възстанови (изравни).

Според данните, степента на изчезване на съвременните сладководни видове коремоноги в Европа е с около три порядъка по-висока от тази по време на масовото изчезване през Креда-Палеоген. Според проучването, една трета от настоящите сладководни видове ще са изчезнали до 2120 година.

„Дори нашето въздействие върху екосистемите по света секне рязко днес, скоростта на изчезване на видове вероятно ще остане висока за продължителен период от време“, казва д-р Томас А. Нойбауер, водещ автор на новото проучване. „Като се има предвид, че настоящата криза за биологичното разнообразие напредва много по-бързо от събитието с масово изчезване преди 66 милиона години, то периодът на възстановяване може да е дори по-дълъг. Въпреки краткото ни съществуване на Земята, ефектите от нашите действия ще ни надживеят с милиони години“.

1 коментар

  1. Масовото въвеждане на RGBB-Технологията би могло да възстанови всяка биосистема стотици пъти по-бързо и ефективно от естествените начини за постигане на това.

    Бързорастящият (един метър на ден – Книга на Гинес) Бамбук е Осмото Чудо на Света, което може да превърне пустините в зелени градини, с реки и езера.

    Ежедневни жътви и гигантски добиви от хиляди тонове Бамбукова Биомаса на ден могат да се постигнат при отглеждане на БББ в хипер-интензивна Вертикална Аеропонна Ферма .

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*