Синтетичен гипс, получен от отпадъци, може да замени реалния

Съставен главно от калциев сулфат дихидрат, гипсът е естествен минерал, използван в материали като цимент, гипсокартон, гипс и други строителни материали. Учените вече са разработили метод за създаване на синтетичен гипс, който трябва да бъде по-енергийно ефективен от гледна точка на преработката в сравнение с оригиналния продукт.

Обикновено гипсът, който се добива от земята, трябва да се натроши на прах, преди да може да се използва. По този начин се изразходва значително количество електроенергия. Освен това не всички държави разполагат с изобилие от гипсови находища, които да експлоатират.

Търсейки по-устойчива алтернатива, международен консорциум от изследователски институти потърси решение в съществуващите отпадъчни продукти като изходни материали. По-конкретно, учените са комбинирали три основни съставки: сярна киселина, останала от производството на топлоустойчиви влакна, варовиков прах, получен като страничен продукт при преработката на варовик, и вода.

След като тези вещества били смесени и преработени, резултатът е синтетична форма на гипс, която се състои от най-малко 95 процента калциев сулфат дихидрат. Всъщност, чрез новия метод са създадени три вида синтетичен гипс (или гипсоподен продукт), по три различни начина.

Чрез сваряването на съставките в традиционен гипсов котел учените са произвели строителен гипс – той се използва главно като топлоустойчив, влагозадържащ, шумопоглъщащ и огнеупорен материал. Когато материалите бъдат поставени в автоклав, резултатът е висококачествен гипс. А когато веществата бъдат изгорени и след това охладени, се получава анхидрит – предшественик на гипса, който се използва заедно с гипса в строителните материали, и работи като изсушител в мазилки, бои и лакове.

Във всички случаи е установено, че синтетичният гипс съответства или в някои случаи дори надвишава качеството на естествения гипс. Неговото производство обаче е по-малко енергоемко. Освен това се използват отпадъчни продукти, които иначе биха могли просто да бъдат изхвърлени.

Изследването е проведено от учени от Руския национален университет за наука и технологии, Беларуския държавен технологичен университет, Националната академия на науките на Беларус и Ирландския университет в Лимерик. Той е описан в документ, публикуван наскоро в Journal of Industrial and Engineering Chemistry.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*