Граждани настояват НС да провери случая със завода за изгаряне на отпадъци

Проектът на завод за изгаряне на отпадъци в София трябва да бъде прекратен веднага, защото ще доведе до допълнително замърсяване на въздуха, икономически несъстоятелен е и противоречи на българското и европейското законодателство. С това искане Гражданска инициатива „За чиста София без изгаряне на отпадъци“, подкрепена от „За Земята – достъп до правосъдие“, внесе писмо в Парламентарната комисия по ревизия. То ще бъде разгледано на заседание днес, сряда, 11 август, от 14:30 часа.

По план заводът ще се намира на площадката на ТЕЦ София зад Централна гара. Срокът за изграждането му е 2023 година. Цената му е 157 милиона евро, от които 77 млн. са безвъзмездна помощ от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Околна среда“, 67 млн. са заем от Европейската инвестиционна банкаи 10 млн. са осигурени от собствения бюджет на общината. Така наречената „инвестиция“ и всички огромни съпътстващи оперативни разходи, възлизащи на над 1 милиард лева, столичани ще изплащат около 30 години, колкото е и технологичният живот на съоръжението.

Преди броени дни бе избран и изпълнител на проекта — строителна фирма „Микс-констръкшън“ в консорциум заедно с още три китайски и една турска фирма. Подозрения, че в града ще се внасят отпадъци от други населени места или дори от чужбина, будят заложените обеми за изгаряне: 180,000 т/годишно — те надхвърлят близо три пъти количеството произведен RDF в София.

„Има редица причини, които правят този проект много лоша идея за решението на проблема с отпадъците в София“, споделя Емил Георгиев от гражданската инициатива. „При вече съществуващото замърсяване на въздуха в София този завод само ще допринесе още повече за него“.

Заводът за изгаряне на отпадъци ще нанесе огромни вреди не само на околната среда, но и на здравето на софиянци. Според еко-оценката на проекта, съоръжението ще генерира 13 тона фини прахови частици годишно. Във въздуха ще се освобождават и опасни вещества като например токсичните диоксини и фурани.

Никакво обществено обсъждане не е проведено с обществеността относно този проект. Предложението на някои общински съветници да се проведе референдум по този болезнен въпрос бе категорично отхвърлено.

Изцяло липсва оценка на въздействието по отношение генерираните опасни отпадъци. Не е извършена оценка на здравния риск на населението. Не е оценена опасността от очаквания кумулативен ефект със съществуващите изпускащи устройства, както и специфични нови замърсители – диоксини и фурани (ДиФ) и други, които ще се генерират от новата инсталация за оползотворяване на RDF отпадъци.

Писмото до Комисията по ревизия е поредна стъпка от дългогодишната борба на софиянци срещу завода. Частта „Разходи и ползи“ на проекта продължава да бъде засекретена, въпреки спечеленото дело от Екологично сдружение „За Земята“ още през 2019 г. Столичният кмет Йорданка Фандъкова отказва да изпълни решение на Върховния административен съд, което задължава СО да я разсекрети и предостави на обществеността пълната информация по проекта. От 29 юли т.г. с влязло в сила ново съдебно решение и на Административния съд – София-град тече 14-дневен срок за предоставяне на публичен достъп до тази информация.

Съдебното решение заключва: „…общественият интерес от разкриването на информацията, какъвто в случая безспорно е налице, се ползва с приоритет пред частните интереси на засегнатите от разкриването й частни субекти”.

„В писмото се казва още и какво е решението за справяне с отпадъците в София — по-добра организация, разделно събиране и оползотворяване. За съжаление Столична община не поема отговорност за осъвременяване на подхода към отпадъците и е оставила съществуващата система за сметоизвозване на самотек. За сравнение — една община като Габрово реализира проект след проект за разделно събиране и оползотворяване, с амбицията скоро да въведе индивидуално сметосъбиране и в жилищните кооперации“, коментира Десислава Стоянова от „За Земята“.

1 коментар

  1. Най-обичам, когато някой, от мое име, се грижи за мен. Този завод и система за изгаряне на боклуци е отдавна лелеяна мечта на софиянци. Дали ще замръсява по-вече от горенето на природен газ -може би, зависи от експлоатацията. Единствено, бърка в интересите на газово лоби…

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*