Електро-мрежата и нейният потенциал за… неравенство

Известно е, че бъдещото усвояване на разпределени енергийни ресурси като вятърна и слънчева енергия може да бъде ограничено поради недостиг на капацитет на електрическите мрежи. Сега проучване на изследователи от Бъркли показва, че ограниченията на мрежата могат да изострят вече съществуващите социални неравенства, като ограничат достъпа до възобновяема енергия на различни общности и икономически групи. А това прави още по-трудно преодоляването на неравенството при въвеждането на възобновяема енергия.

Разпределителните мрежи са така наречената „последна миля“ от електропреносната система, която доставя електроенергия от преносните линии на дълги разстояния до отделните клиенти. Внедряването на битови слънчеви фотоволтаични системи, електрически превозни средства и увеличените натоварвания поради електрификация на домакинствата натоварват тази последна миля. Това може да доведе до високи температури и напрежения, които на свой ред могат да ограничат разпределителните вериги, към които тези системи са свързани.

Известно е, че възприемането на слънчевата енергия на ниво домакинство изостря съществуващите социално-икономически неравенства. Това произтича от първоначалните инвестиции, както и от параметрите на местоположението: по-заможните домакинства имат финансовия ресурс да си купят фотоволтаици, а също така имат и достатъчно големи домове, за да е налице необходимото покривно пространство. Това в крайна сметка налива вода във воденицата на неравенството.

Учените са установили още, че ограниченията на електро-мрежата засилват демографските различия при достъпа. По-малоимотните общности имат несъразмерно по-малък мрежов капацитет на разположение за интегриране на възобновяема слънчева енергия на ниво домакинство.

В политиките за насърчаване на възобновяемата енергия трябва да се заложат схеми, които да гарантират справедливостта и да попречат на засилването на неравенствата, казва

Ана Брокуей от Университета в Бъркли.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*