Мониторите Philips стават продукти с „нулеви отпадъци“

Philips monitors подкрепя отговорното и устойчиво рециклиране на монитори с участието на местни партньори

Мониторите Philips скоро ще мгат да се считат за продукти с „нулеви отпадъци“ и висока екологична стойност. Това е възможно, след като MMD – лицензен партньор на Philips monitors – обяви, че сътрудничи с „Closing the Loop“ – глобален доставчик на екологични услуги за закупуване – и с TCO Development – организацията, стояща зад глобалния сертификат за ИТ устойчивост TCO Certified. Пилотният им проект е за устойчиво намаляване на електронните отпадъци от мониторите на голямата марка. Това е един от 8 пилотни проекта, финансирани от „PREVENT Waste Alliance“ – платформа за обмен и международно сътрудничество, насочена към минимизиране на отпадъците, елиминиране на замърсителите и увеличаване на повторното използване на ресурсите. С този пилот Philips monitors добавя мониторите към проект, който предлага сертифицирано решение за превръщане на електрониката в неутрална по отношение на отпадъците и поставя нови стандарти в индустрията в унисон с нарастващото търсене на зелени решения.

Електронният отпадък (E-waste) е едно от най-належащите предизвикателства, с които се сблъсква нашето общество. Според доклад на Платформата за ускоряване на кръговата икономика (PACE) и E-Waste коалицията на ООН, всяка година човечеството произвежда около 50 милиона тона електронни отпадъци. Много малка част от тях се преработват. Повечето се насочват предимно към Африка или други развиващи се страни.

В допълнение, значителен брой употребявани монитори се доставят в икономически слабите страни за повторно използване.

Там, където старите уреди и отпадъчните уреди отиват след края на живота си, голямата част от тях не се рециклират по подходящ начин заради липсата на нужното оборудване и ресурси. Малкият размер на вградените електронни платки, които биха били ценни при рециклиране, и използваните химикали като живак правят компютърните монитори „черната овца“ на рециклирането и кръговата икономика. В резултат те не биват преработвани, защото това не е доходоносно.

Трупането на планини от излезли от употреба монитори представлява значителен риск и за човешкото здраве, и за околната среда. Токсични компоненти и химикали от тях могат да достигнат подпочвените води, да застрашат живота във водоемите и да замърсят околните земи. Продължителното излагане на екстремна топлина и слънце може да доведе до изпарение на химикалите във въздуха, предизвиквайки замърсяване и увреждайки атмосферата. С нарастващата употреба на потребителски електронни устройства спешно са нужни ефективни решения за справяне с електронния отпадък.

Това е причината, поради която съвместно с Closing the Loop (CTL) и TCO Development, Philips monitors планира да направи всичко нужно за справяне с проблема с рециклирането. В пилотния проект се предвижда прилагането на доказана схема за компенсиране на отпадъците и включване на мониторите в проектите за разширено сертифициране TCO Certified Edge, E-waste compensated. Проектът е финансиран от PREVENT Waste Alliance, инициатива на германското федерално правителство за икономическо сътрудничество и развитие (BMZ).

Компенсацията на отпадъка затваря цикъла на живот на електронните устройства – срещу добавена такса към цената на закупуване CTL работи с локални партньори за събирането и рециклирането на устройвата по безопасен начин. Събраният електронен боклук се използва за компенсиране на ново устройство и го прави неутрално спрямо отпадъците.

С разширяването на компенсационната схема за включване на мониторите CTL и Philips monitors работят заедно с German Öko-Institut – водеща независима организация за изследване на околната среда и консултиране, за да открият и установят процес конкретно за мониторите. CTL подсигурява проследимостта, доставката и безопасното рециклиране на събрания отпадък, а Öko-Institut се фокусира върху екологичните и социални рискове, както и в качествения контрол на услугата.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*