Синтезираха нишесте от CO2

Нишестето е основен материал за какво ли не в нашето ежедневие – от печенето на хляб до производството на хартия – и може да се спечели много от рационализирането на начина, по който го произвеждаме. Сега учени от Китай са успели да направят важна стъпка напред в тази област, разработвайки нова технология, която превръща CO2 в нишесте по много ефективен начин. Откритието им може да доведе до огромни икономии, когато става въпрос за използване на земя и вода.

Предвид широкото му използване в производството на храни, текстил, фармацевтични продукти и много други стоки, нишестето е обект на голямо търсене по цял свят. В момента преобладаващата част от него се произвежда от растения. Те го натрупват чрез фотосинтеза, при която поглъщат CO2, но това включва около 60 биохимични реакции и изисква огромни количества обработваема земя и сладка вода.

Изследователите търсят по-опростена форма на производство на нишесте, която да намали зависимостта ни от традиционното земеделие. Учените от Китайската академия на науките са разработили процес за за изкуствен синтез на нишесте от CO2, за който твърдят, че е първи в света. Той е многократно по-ефективен от процеса, който протича естествено в растенията.

Учените са измислили хибридно решение, включващо така наречената хемоензимна система, за изкуствено добиване на нишесте. Това показва, че CO2 първо се редуцира до метанол с помощта на органичен катализатор. След това метанолът се подлага на обработка с ензими, които го превръщат в захарни съединения, които след това се превръщат в полимерно нишесте.

Целият процес включва само 11 основни реакции и произвежда нишесте от CO2 8,5 пъти по-ефективно от царевицата. Според учените зад проекта, полученото синтетично нишесте има същата структура като естественото нишесте и би могло да бъде произвеждано в много по-малко пространство.

„Според настоящите технически параметри годишното производство на нишесте в биореактор с един кубичен метър обем теоретично се равнява на годишния добив на нишесте от отглеждането на една трета от хектар царевица, без да се взема предвид енергийната консумация“, казва Кай Тао, водещ автор на изследването. Екипът вярва, че пробивът предлага нова научна основа за нови технологии за производство на промишлени количества нишесте от CO2. Това не само би могло да спести доста земя и вода, но би могло да помогне за повишаване на продоволствената сигурност и намаляване на използването на вредни за околната среда пестициди и торове.

„Ако общата цена на процеса може да бъде намалена до ниво, икономически сравнимо със селскостопанското засаждане в бъдеще, се очаква да се спестят повече от 90 процента от обработваната земя и сладководните ресурси“, казва М. А. Янхе, съавтор на изследването.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*