„Светкавица“ ефективно рециклира благородните метали от е-отпадъци

Инженери от университета „Райс“ показаха, че благородните метали и редкоземните минерали могат да бъдат извлечени от остарялата електроника, възстановени и рециклирани с помощта на нагряване със … „светкавица“.

В по-ранната си си работа изследователите демонстрираха техника за светкавично нагряване, включваща дълги милисекунди на третиране с електричество, които нагряват материалите до много високи температури с цел тяхното преобразуване. Първоначално екипът използва метода, за да създаде графен от отпадъчни продукти. По-късно технологията бе използвана за преобразуване на въглерод в графен или в диамант, в зависимост от дължината на „светкавицата“.

В новото проучване екипът е насочил вниманието си към проблема с електронните отпадъци. Изследователите са започнали преработката чрез смилане на стари изхвърлени платки на прах, след което са приложили технологията на „светкавицата“ си върху сместа, за да я загреят до 3127°C. Това изпарява металите, а след това парите се изпращат в студен „капан“, където при различна температура се втечняват и се възстановяват като твърди метали. Оттам насетне обичайните методи за рафиниране могат да отделят специфичните метали един от друг за по-нататъшна употреба.

Екипът казва, че този процес може да рециклира над 60% от златото в електрониката и над 80% от вложените в устройствата сребро, паладий и родий. Процесът може да премахва токсичните тежки метали като хром, арсен, кадмий, живак и олово. Това е важно, защото при неправилна преработка на електрониката тези токсични вещества да се озоват в околната среда.

Важно е, че – според изследователите – процесът е енергийно ефективен и мащабируем. Той изразходва около 939 кВтч на тон преработен материал, което е една осемдесета от енергията, изразходвана при традиционното топене.

„Тук проблемът с нарастващите планини от е-отпадъци се превръща в съкровище“, казва Джеймс Тур, водещ изследовател на проекта. „Методът ще ограничи необходимостта да се ходи по целия свят, за да се добиват руди на отдалечени и опасни места, да се оголва земната повърхност и да се използват излишни водни ресурси. Съкровището е в сметищата ни“.

Изследването бе публикувано в списанието Nature Communications.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*