Изменението на климата засяга 85% от световното население

Скорошно проучване на Nature Climate Change установи, че изменението на климата вече засяга хората по целия свят. Проучването показва, че поне 85% от глобалното население вече е било засегнато от изменението на климата по един или друг начин.

Безпрецедентните промени, които очакват света, все още не са добре разбрани поради недостатъчните изследвания. общоизвестен факт е, че последиците от изменението на климата ще засегнат бедните страни повече от по-богатите. Това е така, въпреки че по-богатите нации са тези, които генерират по-голямата част от замърсяването в световен мащаб.

В днешно време което почти всеки е изложен на въздействието на изменението на климата, казва Фридерике Ото, старши преподавател в Grantham Institute for Climate Change and the Environment в Imperial College. „Вероятно почти всеки в света вече изпитва промени в лицето на екстремните метеорологични условия, които зачестяват, в резултат на емисиите на парникови газове“.

Изследователите са открили, че изменението на климата ще доведе до промени в поведението по няколко начина. Например, учените прогнозират необходимостта биологичните видове да се преместят от традиционните си местообитания, които стават негодни за живеене, в търсене на други, по-обитаеми. Това засяга и хората, чиито помминък зависи от тези видове. Мерките за залесяване вероятно ще станат по-актуални. Това обаче не е толкова лесно. Например, мангровите гори, които могат да съхраняват четири пъти повече въглерод от другите тропически гори, са застрашени от повишаването на нивото на океана.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*