Франция въведе 10 мерки в подкрепа на PV системите

Френският министър на екологичния преход Барбара Помпили обяви план от 10 мерки за ускоряване на развитието на фотоволтаиката. Някои от мерките вече бяха известни, като например новата преференциална тарифа за фотоволтаични системи до 500 kW и задължението за инсталиране на слънчеви панели на определени видове сгради. Но новите разпоредби се фокусират основно върху използването на деградирала земя и ускоряването на административните процедури.

Многогодишната енергийна програма (PPE) на страната планира да се достигне между 35,6 GW и 44,5 GW капацитет за добив на слънчева енергия до 2028 г. Министерството се фокусира върху опустинените райони, които, според министъра, представляват потенциал от 8 GW. Освен това планът си поставя за цел реализацията на 1000 слънчеви проекта върху обществени терени до 2025 г. и по-специално покрай магистралите.

До края на годината за обществено обсъждане ще бъде внесен проект на постановление за освобождаване от екологична оценка на проектите за слънчеви панели върху съществуващи сгради и паркинги. Вече няма да се изискват разрешения за строеж за малки проекти.

А ето и конкретно десетте точки в плана:

1. Подкрепа за фотоволтаици върху сгради и деградирала земя;

2. Задължителни слънчеви инсталации върху сгради на складове, хангари и навеси на автомобилни паркинги;

3. Редовни търгове за големи покривни фотоволтаични проекти и големи наземни инсталации върху деградирала земя;

4. Инсталиране на 1000 слънчеви проекта на обществени терени до 2025 г.;

5. Подобряване на въздействието върху биоразнообразието, почвата и ландшафта;

6. Опростяване на административните процедури за малки PV проекти;

7. Подкрепа за разработчиците на фотоволтаични проекти;

8. По-ниски мрежови такси за малките соларни проекти;

9. Подкрепа за енергийните общности (кооперативи);

10. Създаване на етикет за соларни градове.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*