Учени: Възобновяемите източници могат да захранват света

Скорошно проучване, публикувано в Nature Communications, установи, че възобновяемите енергийни източници са в състояние да задоволят повечето от световните енергийни нужди. Според авторите, дори и най-индустриализираните страни, които се нуждаят от огромни мощности, могат да разчитат на възобновяема енергия, по-специално вятърна и слънчева.

Проучването е водено от изследователи от Калифорнийския университет в Ървайн, за да отговори на опасенията, повдигнати от критиките към възобновяемата енергия. Докато светът се бори да се отърве от изкопаемите горива, тези, които се противопоставят на промяната, твърдят, че възобновяемите енергийни източници не са достатъчно надеждни да задоволят енергийните нужди на индустриализираните нации.

Изследователите са анализирали почасовите нужди от електроенергия на 42 развити страни през последните 39 години. Те са открили, че вятърната и слънчевата енергия могат да покрият до 80% от енергийните нужди на повечето развити страни – без необходимост от големи нови системи за съхранение. Освен това проучването сочи, че вятърът и слънчевата енергия могат да покрият 72-91% от енергийните нужди в повечето от изследваните страни. При изграждането на известни нови системи за съхранение вятърът и слънчевата енергия биха могли да задоволят 83-94% от нуждите от енергия в повечето страни.

„Вятърът и слънчевата енергия биха могли да покрият повече от 80 процента от търсенето на много места – без луди обеми нови инсталации за съхранение или свръхпроизводствен капацитет, което е критичната точка“, каза Стив Дейвис, професор по науките за земните системи в UCI. „Но в зависимост от страната може да има много многодневни периоди през годината, когато нуждата от енергия ще трябва да бъде задоволена чрез системите за съхранение на енергия и други неизкопаеми енергийни източници“.

Изследователите са работили в сътрудничество с експерти от Китайския университет Tsinghua, Института за наука Карнеги и Caltech. Въпреки че авторите са съгласни, че няма да е възможно отърваването от изкопаемите горива отраз, те казват, че спасението може да се случи чрез последователни усилия от всички заинтересовани страни.

Учените дадоха пример със скорошна ситуация в Германия, която остави страната без слънчева енергия за две седмици. Във връзка с подобни ситуации изследователите казват, че „само малки страни с големи енергийни нужди, като Германия, може да не са в състояние да задоволят своите енергийни нужди“ изцяло с ВЕИ. Според тях, всичко се свежда до „“разликата между трудното и невъзможното“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*