Водните кончета изчезват, тъй като влажните зони изчезват

Намаляването на броя на езерата, блатата и влажните зони води до бърз спад на популациите на водните кончета, казват изследователи. Проблемът е подчертан и от последния Червен списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата, след първата му цялостна оценка за тази колоритна група насекоми.

Загубата на влажните зони се дължи на урбанизацията и неустойчивото земеделие, се казва в коментара на учените. „Блатата и другите влажни зони ни предоставят важни екосистемни услуги“, каза генералният директор на IUCN д-р Бруно Оберле. „Те съхраняват въглерод, дават ни чиста вода и храна, предпазват ни от наводнения, както и предлагат местообитания за един на всеки 10 от известните в света биологични видове. Ала тези екосистеми изчезват три пъти по-бързо от горите“.

Ръководителят на Червения списък Крейг Хилтън-Тейлър каза пред BBC News, че според последните научни оценки, е загубил 35% от влажните си зони в периода между 1970 и 2015 г. „Този темп на загуба изглежда нараства“, каза той. „И всичко е заради разбирането, че влажните зони са някаква непотребна, пуста земя, която следва да бъде „взета обратно“ [от човека], когато всъщност това са наистина важни зони“.

„Надяваме се, че като демонстрираме тези красиви насекоми и подчертаваме, че има риск да ги загубим, можем да [разпространим посланието], че трябва да направим повече, за да защитим влажните зони по света“.

С актуализацията на Червения списък броят на видовете, официално изброени като застрашени от изчезване, вече надхвърля 40 000.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*