Реки по цял свят са пълни с … фармацевтично замърсяване

Широкообхватно проучване на т. нар. фармацевтично замърсяване на световните реки установи, че повече от една четвърт от тях съдържат потенциално отровни количества лекарствени вещества. Изследването значително разширява обхвата ни от познания за този тип замърсяване и разкрива къде са налице най-високте концентрации.

Изследването е ръководено от учени от Университета в Йорк в Обединеното кралство. Те са идентифицирали някои значителни пропуски в това, което се знае за появата на фармацевтични продукти в световните речни системи. Досега изследванията бяха достъпни само за 75 страни, предимно съсредоточени в Северна Америка и Западна Европа, което означава, че ситуацията в много други части на света бе неизвестна.

„Вече над две десетилетия знаем, че фармацевтичните продукти си проправят път към водната среда, където могат да повлияят на биологията на живите организми“, каза д-р Джон Уилкинсън, един от ръководителите на изследователския проект. „Но един от най-големите проблеми, с които сме се сблъсквали, е, че нямаше представителност на наблюдението на тези замърсители. Почти всички данни са фокусирани върху няколко избрани области в Северна Америка, Западна Европа и Китай“.

В своето глобално проучване на фармацевтичното замърсяване в реките авторите са разгледали 1052 места за вземане на проби по протежение на 258 реки в 104 страни от всеки континент на Земята. Това „представлява фармацевтичния отпечатък на 471,4 милиона души“. Анализът показва, че фармацевтичното замърсяване в повърхностните води е в достатъчно високи концентрации, за да представлява заплаха за околната среда и/или човешкото здраве в повече от една четвърт от изследваните региони.

Проучването показва, че най-високите нива на фармацевтично замърсяване идват от изхвърлянето на отпадъци по бреговете на реките, лошата инфраструктура за третиране на отпадъчни води, фармацевтичното производство и изхвърлянето на съдържанието на септични ями в реките. Най-често откритите замърсители са антиепилептичното лекарство карбамазепин, кофеинът и лекарството за диабет метформин, заедно с антибиотика сулфаметоксазол.

Учените също така са открили силни корелации между високите нива на замърсяване и по-ниския социално-икономически статус на страните, високите нива на бедност и високата местна безработица.

Само две места не разкриват никакво замърсяване: Исландия и село Яномами във Венецуела, където местните жители не използват съвременна медицина.

Изследването бе публикувано в списанието Proceedings of the National Academy of Science.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*