От март Kaufland България преминава изцяло към „зелена“ енергия

От идния месец Kaufland България преминава изцяло към „зелена“ електроенергия. Във всички хипермаркети на веригата, в нейния логистичен център и в нейния административен офис вече ще бъде ползвана 100% електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.

Мярката е част от цялостната климатична стратегия на Kaufland България. Тя изисква мащабни инвестиции и е обвързана с постигането на конкретна цел – намаляване на въглеродните емисии от оперативната дейност на веригата с над 80 на сто до 2030 г. (в сравнение с 2019 г.). За постигането й Kaufland България работи по редица ключови проекти като преминаването към „зелена“ енергия. За целта компанията вече е осигурила необходимите гаранции за произход, които доказват, че употребената от нея енергия е от възобновяеми енергийни източници.

„Стъпката е важна не само за нас. Тя е пример за това как бизнесът може да дава съвсем конкретен принос в борбата с климатичните промени“, коментира Гергана Димитрова, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Kaufland България.

Като част от проекта е предвидено разполагането на фотоволтаици за собствени енергийни нужди. Фотоволтаичните инсталации са на покривите на Kaufland в старозагорския квартал „Бедечка“, в ж.к. „Изгрев“ в Бургас, в квартал „Бриз“ във Варна, както и в Дупница. Само от инсталациите Kaufland ще пести около 440 тона въглеродни емисии годишно.

Усилията на компанията са част от ангажимента на групата Schwarz, от която е част Kaufland. През август 2020 г. групата се присъедини към Инициативата за научно обосновани цели (Science Based Targets Initiative/SBTi) и се ангажира да формулира научно валидирани климатични цели, които впоследствие бяха официално потвърдени от инициативата.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*