Емисиите на метан в енергийния сектор са със 70% по-високи от официалните данни

Емисиите на мощния парников газ метан, идващи от глобалния енергиен сектор, са със 70% по-високи от официално докладваните, съобщи Международната енергийна агенция (IEA). Като най-сериозен източник се сочи въглищният сектор.

В доклада си за 2022 г. Global Methane Tracker агенцията заяви, че светът трябва да засили работата си по ограничаване на емисиите на най-мощния парников газ.

Приносът на въгледобивната промишленост към проблема надминава всички други сектори в енергетиката. Той е отговорен за 42 милиона тона от емисиите. Цифрите са 41 млн. тона при нефта и 39 млн. тона при природния газ съответно.

„Емисиите на метан от енергийния сектор нараснаха с малко под 5% миналата година“, казва МАЕ. „Това не ги върна до нивата им от 2019 г. и леко изостава спрямо ръста на общото потребление на енергия. Което пък показва, че някои усилия за ограничаване на емисиите може би вече се изплащат“.

Според агенцията, ако до края на настоящото десетилетие смогнем да намалим емисиите на метан, генерирани от човека, с 30% спрямо днешните, въздействието върху повишаването на температурата в средата на века ще е същото като преминаването към изцяло нулевоемисийни превозни средства във всички сектори на транспорта – автомобили, камиони, самолети и кораби.

Енергийният сектор представлява около 40% от емисиите на метан от човешката дейност, съобщи МАЕ. Като индустрия, която произвежда най-много метан, се сочи селското стопанство.

Особен проблем са т. нар. течове на метан. „Метановите течове увеличават многократно въздействието върху климата от горенето на въглища,“ каза Анатоли Смирнов от лондонската изследователска практика Ember. „До този момент въглищните компании са направили твърде малко за намаляване на течовете на метан, въпреки наличието на рентабилни технологии“, добави той в изявление.

Ако всички течове на метан от индустрията за изкопаеми горива бяха уловени и продадени миналата година, светът можеше да бъде снабден със 180 милиарда кубически метра природен газ, посочи пък Фатих Бирол, изпълнителен директор на МАЕ. Това щеше да окаже значителна разлика в съвременния енергиен, икономически и политически пейзаж, като се имат предвид нарастващите цени на енергията и в частност днешните завишени цени на газа.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*